válkaČeskoslovenskoobjevy

Ovládali lidé ve starověku levitaci a používali antigravitační technologie?

Ovládali lidé ve starověku levitaci a používali antigravitační technologie?
Zdroj: messagetoeagle.com

Mnoho vědců po celém světě v současnosti experimentuje s levitací a antigravitací. Existují však starověké spisy, které naznačují, že dávným civilizacím nebyly tyto zdánlivě paranormální jevy vůbec cizí. Svědčí o tom například obrovské monolity, kterými nepohne ani to nejmodernější technické zařízení dneška. Mohla by právě levitace a antigravitace být odpovědí na otázku, jak lidé dokázali v tak dávných dobách manipulovat s takto těžkými bloky kamene?

Yvonne Pokorná 4. dubna 2017

Jak mnozí už víme, největší známou silou je energie vázaná v jádře atomu. Podle našich současných znalostí je elektromagnetická síla stokrát slabší než jaderná energie. A gravitační síla, ta je dokonce kvadrimilionkrát slabší než elektromagnetismus. Pikatní tedy je, že právě tu nejslabší nám známou sílu nedokážeme dosud ovládat. Velmi málo toho o ní totiž víme.

Kdybychom však uměli překonat gravitaci, náš svět by se dramaticky změnil. Vyjmutím z gravitačního pole by objekty byly zbaveny své tíže. Domy by létaly vzduchem, lidé by se vznášeli jak ptáci. Vzhledem k tomu, že antigravitace má potenciál dodávat energii vlastně téměř zadarmo, jednalo by se o revoluci ve všem, co se týká transportu osob, zboží i materiálu. V podstatě se snažíme přijít na to, co pravděpodobně lidé v dávnověku již uměli.

Dopravovali lidé gigantické kameny pomocí antigravitace?

V městečku Baalbek ve východním Libanonu stojí chrámový komplex. Byl postaven na kamenných základech, které se skládají z ohromných kamenných bloků, z nich každý váží více než 300 tun. Tři největší se nachází na západní straně a mají délku 29 m, výšku 4 m a tloušťku 3,6 m. Váha každého z těchto tří kamenů je od 800 do 1200 tun, přičemž jsou tak přesně sestaveny a tak přesně spojeny jeden s druhým, že mezi nimi není možné prostrčit ani jehlu.

Gigantické kameny v libanonském Baalbeku

Gigantické kameny v libanonském Baalbeku

Nedaleko chrámu, v lomu kde se těžil kámen na stavbu tohoto chrámu, se nachází kamenný blok s rozměry 21,5×4×4,5 m a hmotností, která se odhaduje na 1200 až 1500 tun. Jedná se pravděpodobně o největší kamenný blok na světě opracovaný lidskou rukou. Moderní vysokotonážní jeřáby nejsou schopny něco takového zdvihnout, jak tedy něčeho takového byli schopni před 5000 lety Féničané, považovaní za zakladatele Baalbeku? Aby s tak těžkým kamenem vůbec pohnuli, vyžadovalo by to manuální sílu 40 000 dělníků!

Ovládali zvukovou levitaci?

Písemné prameny ze starověké Asýrie a Babylonie odhalují, že babylonští kněží ovládali takzvanou akustickou levitaci. Klíčem k těmto tajemným starověkým technikám je kniha Chaldeánská magie od Francoise Lemormanta. Popisuje magické praktiky, náboženský systém a mytologii starověké Chaldeje, což byla jižní část Babylonie, která se osamostatnila pod vládou Chaldejců. V této knize Lemormant uvádí, že starověcí babylonští kněží užívali zvuků ke zvedání těžkých kamenů do vzduchu. Tyto kameny byly podle něj tak těžké, že ani tisícovka mužů je nemohla uzvednout.

Gigantické kameny v libanonském Baalbeku

Gigantické kameny v libanonském Baalbeku

O akustické levitaci se zmiňují také babylonské hliněné destičky. V podstatě po celém světě lze narazit na posvátné spisy a svaté knihy, v nichž se vypráví o účincích zvukových vln na kamenné stěny. V koptských spisech nalezneme popis procesu, kdy se kamenné bloky pro výstavbu pyramid vyzvedávaly pomocí rituálního zpěvu a skandování.

Pokračování příště

Související články

Další články

Zavří­t reklamu