Stopy nalezené v rumunské jeskyni Ciur-Izbuc jsou staré více než 36 tisíc let. | zdroj: www.evz.ro


Nejstarší lidské stopy: Patřily tříčlenné rodině, která utíkala před pohromou. Jejich otisky jsou starší, než se myslelo

Za nejstarší otisky lidských chodidel jsou oficiálně považovány stopy nalezené v roce 1965 v jeskyni Ciur-Izbuc v rumunských Karpatech. Poslední výzkum však posunul jejich stáří o několik tisíc let hlouběji do minulosti!

user-avatar

Ivanhoe

24. 09. 2014 | 07:00

Pravěké lidi do jeskyně zahnala povodeň.

Původně se mělo za to, že 400 otisků nalezených v rumunské jeskyni jsou staré nanejvýš 10 až 15 tisíc let a že zřejmě patřily tříčlenné rodině – muži, ženě a dítěti, které do jeskyně zahnala povodeň. Svědčily o tom nánosy písečného bahna naplaveného v jeskyni.

349 pravěkých stop bohužel zničili jeskyňáři a turisté.

Soustavný příval turistů i amatérských speleologů v posledních 50 letech bohužel většinu těchto stop zničil, takže se do dnešní doby zachovalo jen 51! Vědci se proto před dvěma lety rozhodli jeskyni za pomocí modernějších metod znovu prozkoumat, než otisky nadobro zmizí.

Stopy po sobě zanechala 6-7členná skupinka pravěkých lidí.

A udělali dobře. Pod lidskými stopami totiž nečekaně objevili pohřbené kosti jeskynního medvěda, které – jak ukázalo radiokarbonové měření – posunuly nálezy lidských stop do doby před 36 tisíci lety! Archeologický tým rovněž zjistil, že skupina pravěkých lidí, která se do jeskyně před velkou vodou ukryla, byla početnější a skládala se ze 6 až 7 lidí, kteří se podobali dnešnímu modernímu člověku, s tím rozdílem, že byli menšího vzrůstu a disponovali také menším mozkem.

Stopy staré 120 tisíc let objevili ve vrstvě lávy ve východoafrické Tanzanii.

I přesto, že otisky z rumunské jeskyně věda oficiálně prohlásila za nejstarší na světě, někteří vědci věří, že nejsou zdaleka nejstarší. Tak například v roce 2011 byly objeveny lidské stopy v africké Tanzanii, které by měly být staré 120 tisíc let!

Poblíž ústí řeky v Happisburghu našli vědci letos v únoru zřejmě nejstarší lidské stopy.

Na vědecké uznání čeká i poslední, naprosto senzační objev z letošního roku, kdy na západním pobřeží Anglie v hrabství Norfolk vědci našli stopy pěti pravěkých lidí, které jsou staré neuvěřitelných 800 tisíc let! Podle antropologů, kteří otisky zkoumali, je tu po sobě zanechala skupina dospělých a dětí, kteří patřili pravděpodobně k vyhynulé vývojové větvi lidských předků Homo antecessor. Jejich stopy nečekaně odkryla sama příroda. Silný příboj letos v únoru totiž smysl pískovou vrstvu ze spodní zkamenělé vrstvy bahna. Pokud vědecká komunita nález potvrdí, jednalo by se o jeden z nejstarších dokladů přítomnosti předků moderního člověka na evropském kontinentu!

Tahle pořádná tlapa patřila nejstaršímu hominidu v Evropě, který tu žil před 1,2 milionem let až 700 tisíci lety.

témata

Komentáře ( )

user-avatar

Ivanhoe

24. 09. 2014 | 07:00

Zavří­t reklamu