válkaČeskoslovenskoobjevy

Oswald Mosley před válkou málem obrátil Británii k fašismu

Oswald Mosley před válkou málem obrátil Británii k fašismu
Zdroj: Wikimedia Commons
+ 1 fotka+ 2 fotky

Sir Oswald Mosley je dnes vnímán jako krajně negativní postava britských dějin, a to přes to, že svého času na jeho politické projevy chodily desetitisíce lidí. Mosley byl totiž fascinován fašismem a málem se mu podařilo s tímto programem prorazit i ve Velké Británii.

Tomáš Chalupa 20. června 2021

Oswald Mosley se narodil v roce 1896 do rodiny vážených britských aristokratů. Takříkajíc se stříbrnou lžičkou v ústech měl před sebou velkou perspektivu a čekal jej život v blahobytu a přepychu. Chodil na nejlepší školy a lycea. Za první světové války sloužil u letectva, po havárii trvale kulhal. Co si ale odnesl z války především, to byl obdiv k armádě a branné moci, a to nejen té britské, ale také německé. Ta druhá sice válku prohrála, ale na Mosleye udělala německá válečná mašinérie velký dojem.

Stejně jako někteří jiní váleční veteráni se po válce zapojil do politiky a vcelku lehce se dostal do parlamentu  v řadách konzervativní strany. Jeho názory ale nebyly zdaleka jen konzervativní. Měl pochopení pro hnutí pracujících, naopak ke kapitalismu a moci peněz zaujímal kritické postoje. Ale nebyl nijak vyhraněný, vše se v něm teprve formovalo. Co ale v sobě objevil, byl talent mluvit. Byl skvělý táborový řečník a dokázal zaujmout davy.

Thumbnail # Hitlerovi pomohla k napsání Mein Kampfu benevolence vězení
Mohlo by Vás zajímat:

Hitlerovi pomohla k napsání Mein Kampfu benevolence vězení

Později ztratil své místo v parlamentu, ale to už měl jiný cíl, vytvořit britskou nacistickou stranu, stejnou jakou vedl Hitler v Německu. Její jméno znělo jednoduše – New party, tedy cosi jako Nová strana. Ve volbách ale neuspěl a uvědomil si, že pro Brity není vhodné tvořit nacistickou stranu po vzoru Německa, ale že lepší bude prezentovat se jako fašista italského typu. Dnes se zdají oba směry stejné a často se zaměňují, ale byly mezi nimi rozdíly.

Fašistická strana měla v Británii tradici od roku 1923, čítala kdysi 200 000 členů a přívrženců, ale později se ve straně utvořily frakce a skupiny, které se vyčerpávaly boji mezi sebou. Příchod Mosleye v roce 1932 byl poslední šancí, jak se mohla živořící strana zachránit. Mosley pro ni byl doslova požehnáním. V roce 1932 založil Britskou fašistickou unii a rychle dostal pod svá křídla všechny fašisty v zemi. Už týden po založení pochodoval v čele velkého průvodu po Trafalgar Square.

Thumbnail # Mussoliniho uznávali, Hitler byl šašek: Tahle psal americký tisk o vzestupu diktátorů
Mohlo by Vás zajímat:

Mussoliniho uznávali, Hitler byl šašek: Tahle psal americký tisk o vzestupu diktátorů

Mosley okopíroval Mussoliniho program a ten byl hluboce rasistický a také antisemitský. Na rozdíl od Mussoliniho ale Mosley zaměřil svůj program také více směrem k ženám a katolíkům, což byly v Británii dvě velmi důležité voličské skupiny.

Strana rostla, brzy měla 50 000 členů a byla silná hlavně v severní Anglii. Fašisté pořádali mohutné politické pochody Londýnem i dalšími městy a jejich popularita byla na vzestupu. Docházelo i k násilí a šarvátkám s dalšími stranami. K jedné došlo v Olympia Exhibition Centre, kde násilí vyústilo v potyčku fašistů s policií. Politici byli zděšeni, protože obrazy pochodujících fašistů v černých uniformách opravdu zaváněly změnou poměrů v zemi. Na Cable Street došlo k čemusi, co se popisuje jako bitva antifašistů s fašisty, do násilného střetu se totiž zapojily statisíce lidí patřících k odpůrcům fašismu, kteří přehradili cestu pětitisícovému fašistickému průvodu.

Thumbnail # Fašistický puč v Brně! Italský scénář se v Československu nezdařil
Mohlo by Vás zajímat:

Fašistický puč v Brně! Italský scénář se v Československu nezdařil

Mosley podnikl cestu po Itálii v doprovodu nejvěrnějších fašistů. Když zemřela jeho žena, rozhodl se oženit se svojí komornou – svatba se konala v nacistickém Německu za přítomnosti Adolfa Hitlera. To už ale doma došlo k zásadnímu zvratu. Fašisté byli postaveni mimo zákon kvůli nošení uniforem, což bylo zakázáno. Mosleymu se začala strana rozpadat, ale přesto na jeho projev přišlo ještě v roce 1939 30 000 lidí. Po vypuknutí války byl Mosley i jeho žena zatčeni a odsouzeni jako zrádci vlasti. Byli propuštěni v roce 1943, ale nikdy se svých myšlenek nevzdali, i když se samozřejmě veřejně neprojevovali.  Po válce se znovu snažil dostat do politiky, už samozřejmě ne jako fašista, ale jako člen hnutí Union Movement, ovšem jeho špatnou pověst si příliš mnoho lidí pamatovalo. Mosley ve volbách propadl, přesunul se nejprve do Irska a pak do Francie. Zemřel v roce 1980 ve věku 84 let. Jeho postava dodnes inspiruje nejrůznější krajně pravicová hnutí po celé Evropě.

Další články

Zavří­t reklamu