válkaČeskoslovenskoobjevy

Ostrov nad Ohří: Tady nacisté zřídili první koncentrační tábor v Česku. Vězni jim skákali z oken

Ostrov nad Ohří: Tady nacisté zřídili první koncentrační tábor v Česku. Vězni jim skákali z oken
Zdroj: josef-macke.webgarden.cz

Za druhé světové války bylo na českém území celkem 38 koncentračních táborů. Jednalo se o takzvané přestupní stanice hlavních vyhlazovacích koncentračních táborů na území Německa. Prvním z nich byl zřízen v Ostrově nad Ohří už první den okupace Československa.

Václav Pokorný 4. září 2018

Vzniku koncentračních táborů na českém území předcházela mnichovská zrada západních spojenců, Velké Británie a Francie, v září 1938. Po odstoupení československého pohraničí hitlerovskému Německu vzniklo na území západních Čech nejprve vyšetřovací vězení karlovarského gestapa se sídlem v Ostrově nad Ohří. O necelých šest měsíců později, 15. března 1939, Němci zabrali zbytek českého území a hned v následujících dnech přebudovali ostrovské vězení na koncentrační tábor. Byl prvním na našem území a stal se přestupní stanicí pro další koncentrační tábory. Sloužil jako jedna z poboček vyhlazovacího tábora Flossenbürg, umístěného asi 20 km jihovýchodně od Tachova v dnešním Bavorsku, kde nacisté zavraždili přes třicet tisíc vězňů.

Tábor v Ostrově byl umístěn v barokním lauenburském zámku, obklopeném parkem. Vězni byli střeženi příslušníky SS a pracovali převážně na úpravě zámeckého parku. V prvních týdnech tu bylo internováno 80 až 100 vězňů, z nichž plzeňští komunisté tvořili polovinu. Potom přišli komunisté z Rokycanska a asi 40 Židů. Z jejich řad byli první oběti. Několik jich utloukli pažbami pušek, několik vězňů skočilo v zoufalství z okna ve druhém poschodí a o jiných esesmani tvrdili, že se pokusili o útěk. Mrtví byli odváženi do karlovarského krematoria. Další byli po skončení výslechů deportováni do říšských koncentračních táborů, především do Flossenbürgu a Dachau. Kolik vězňů v Ostrově zemřelo se už nikdo asi nedoví. Chybí proto jakékoliv písemné podklady a svědectví nevydá ani nedaleký hřbitov. Tento tábor měl krátkou dobu trvání, jen do podzimu 1939, kdy byl zrušen a přemístěn jinam.

K jeho zrušení zřejmě přispěla i skutečnost, že měl příliš malou kapacitu, počet vězňů nikdy nepřekročil číslo 200. V dalších letech byl ostrovský lágr změněn na veliké skladiště oddílů SS, kde byly v době všeobecného nedostatku uloženy obrovské zásoby textilu a jiného zboží. V prosinci 1944 však bylo toto skladiště oddíly SS zapáleno, aby se zakryla manka způsobená krádežemi ze strany těch, kdo měli skladiště střežit.

Dnešní jedinou připomínkou tohoto prvního koncentračního tábora na českém území je pamětní deska s nápisem: „Na paměť obětí umučených fašisty v koncentračním táboře Ostrov“.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu