válkaČeskoslovenskoobjevy

Orelská pouť na Svatém Hostýně přerostla v jednu z největších protikomunistických demonstrací

Orelská pouť na Svatém Hostýně přerostla v jednu z největších protikomunistických demonstrací
Zdroj: hostyn.cz

Orel je sportovní křesťanskou organizací, která příští rok oslaví 110. výročí své existence. Po druhé světové válce tvořilo její členskou základnu na 200 tisíc lidí. Polovina z nich dorazila 28. srpna 1948 na orelskou pouť konanou na Svatém Hostýně. Na vrcholu posvátné hory vyjádřili svůj nesouhlas s nastupujícím komunistickým režimem. Odezva ze strany totalitní moci na sebe nenechala dlouho čekat. Přední představitelé Orla byli obviněni z velezrady a odsouzeni ve vykonstruovaných procesech k desítkám let žaláře.

Václav Pokorný 28. srpna 2018

Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 se nově utvořená vláda pod vedením Klementa Gottwalda usnesla sloučit dosavadní tělovýchovné organizace v jeden celek. Orlu, který byl v té době sportovně křesťanskou organizací, byla zastavena činnost, ale úředním zásahem nebyla hned zrušena. U všech organizací byly zřízeny takzvané akční výbory, které se měly starat podle pokynů Ústředního akčního výboru v Praze o plynulý přechod do nových poměrů.

V uvedené několikaměsíční době tápání a očekávání, co bude následovat, se přiblížila doba, kdy se Orlové jako obvykle jednou za rok shromažďovali na orelské pouti na Svatém Hostýně. Hostýnská pouť na rok 1948 se začala připravovat již v listopadu roku 1947, ale hlavně po zákazu činnosti Orla v únoru 1948. Tehdejší vedení Orla vydalo pokyny jednotlivým župám a jednotám, kterých bylo asi 1300, aby účast na pouti neomezovaly pouze na členy Orla, ale působily i na ostatní spoluobčany.

Svatý Hostýn je kopec v Hostýnských vrších, na kterém se nachází významné mariánské poutní místo.

Svatý Hostýn je kopec v Hostýnských vrších, na kterém se nachází významné mariánské poutní místo.

Organizátoři akce vypravili pět zvláštních vlaků, 250 zájezdových autobusů a ostatní účastníci přijeli normálními linkami ČSD, ČSAD, auty, ale také dorazili pěšky. Podle odhadu duchovní správy Hostýna bylo tehdy na akci přítomno asi 120 000 účastníků.

Na začátku pouti vyzval předák Orla Bohuslav Koukal ke klidu a k důstojnému průběhu shromáždění. Po jeho projevu začali krojovaní muzikanti hrát pochod Vzhůru, orle slovanský, a to bylo signálem k protikomunistickým demonstracím.

Přítomní členové bývalé náčelnické rady demonstranty uklidňovali, neboť se všeobecně věřilo v obnovení činnosti Orla. Zcela podle plánu v jednom z objektů pouti pokračovala instruktáž vybraných župních funkcionářů, kteří dostali od bratra Koukala pokyny k další činnosti organizace v podmínkách totality. Druhý pouťový den po bohoslužebném shromáždění pokračovaly demonstrace v omezeném rozsahu. Po absolvování křížové cesty akce skončila a účastníci se rozjeli do svých domovů.

Reakce komunistů na Hostýnskou pouť přišla okamžitě. Byla urychlena již započatá likvidace Orla a pozatýkáni jeho vedoucí představitelé. Ti pak byli v sérii vykonstruovaných procesů obviněni z vlastizrady a odsouzeni až k 18 letům žaláře. Dá se říci, že měli štěstí, neboť prokurátor původně navrhoval několik trestů smrti.

V letech 1948–1953 byly v takzvaných orelských procesech odsouzeny do vězení asi dvě stovky osob a další byli posláni bez soudu, jako osoby politicky nespolehlivé, do pomocných technických praporů tehdejší armády.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu