Co když máme pravdu celou dobu před nosem?

Co když máme pravdu celou dobu před nosem? | zdroj: mysteriousuniverse.org


Opravdu nejsou ve vesmíru žádní mimozemšťané? Možná se jenom díváme špatně

TÉMATA: vesmír | věda | teorie | experimenty | mimozemšťané | lidské vnímání

user-avatar

Simona Knotková

26. 07. 2018 | 08:01

I když se čas od času vynořují senzační zprávy o možných setkáních s mimozemšťany, dosud neexistuje spolehlivý důkaz o jejich existenci. Jak tvrdí nejnovější studie španělských vědců, možná ale celou dobu jenom přehlížíme něco důležitého.

Studie "Kosmický efekt gorily aneb problém neodhalených mimozemských signálů" publikovaná v žurnálu Acta Astronautica vychází z experimentu, který v roce 1999 provedla dvojice psychologů Christopher Chabris a Daniel Simons. Pokud si ho chcete zkusit sami na sobě, nepokračujte ve čtení textu a pusťte si následující video.

Během testu divák vidí šest lidí hrajících basketbal. Jeho úkolem je spočítat, kolikrát si míč vymění hráči v bílém tričku. Velká část lidí si pro soustředění na hráče v bílém přitom nevšimne gorily, která se mezi ostatními hrajícími volně prochází. Experiment demonstruje, jak někdy nevnímáme zjevné věci a chováme se jako slepí. K tomuto fenoménu dochází například během trestných činů, kdy se možní svědkové zaměřují na jiné věci a nevšimnou si zločinu, který se stane v jejich bezprostřední blízkosti.

Gabriel de la Torre a Manuel García z univerzity ve španělském Cádizu ve své studii o kosmickém efektu gorily píšou, že k něčemu podobnému může docházet i v našem vnímání vesmíru a hledání mimozemského života.

"Vyvstává otázka, zda naše současná strategie nevede také k přehlížení gorily. Naše tradiční pojetí vesmíru limituje náš mozek. Možná, že existují důkazy o životě nahoře, které nedokážeme vidět. Možná se nedíváme tím správným směrem," přemítají badatelé ve svém textu.  

Studii podložili vlastním experimentem, ve kterém dobrovolníci měli rozlišovat letecké pohledy na přírodu od leteckých pohledů na budovy. Do jednoho snímku byla vložena i malá postava gorily. Torre a García vypozorovali, že u intuitivních jedinců byla větší možnost, že si gorily všimnou, než u lidí s logickým uvažováním.

Foto z experimentu španělských vědců. Vidíte gorilu?

Kosmický efekt gorily by podle nich mohl být způsoben takzvanou obrácenou pareidolií. Pareidolie je psychologický jev, při kterém dochází k dotváření neurčitých podnětů ve smysluplné obrazy pomocí naší představivosti. Mračno nebo skála nám tak kupříkladu mohou připadat jako nějaké zvíře, v roztaveném olovu zase rozeznáváme předměty, z nichž si věštíme osud. Obrácená pareidolie funguje opačně. V neznámém prostoru se tak moc snažíme vidět něco známého, až přehlížíme věci, s nimiž jsme se ještě nikdy nesetkali. Zatímco v honbě po mimozemských existencích tak nejčastěji pátráme po tvorech vypadajících jako ještěři, bytosti s velkou hlavou a úzkým tělem nebo roboti, jak nás učí vědeckofantastické časopisy či díla popkultury, možná tak přehlížíme něco jiného, co jsme ještě nikdy neviděli.

Jinými slovy: Možná máme mimozemšťany celou dobu přímo před sebou.

user-avatar

Simona Knotková

26. 07. 2018 | 08:01

Zavří­t reklamu