válkaČeskoslovenskoobjevy

Opravdu byly dřív ženy podřadným pohlavím? Vykopávky ze Stonehenge odhalily překvapivou skutečnost

Opravdu byly dřív ženy podřadným pohlavím? Vykopávky ze Stonehenge odhalily překvapivou skutečnost
Zdroj: Daily Mail
+ 3 fotky+ 4 fotky

Muž jako lovec a vůdce a žena jako méněcenné pohlaví, které jenom rodí a vaří – už od nejstarších dob našeho lidstva byla představa o postavení muže a ženy ve společnosti celkem jasná a k rovnoprávnosti měla daleko. Anebo to snad bylo jinak? Archeologické vykopávky na Stonehenge poukazují na překvapivá fakta.

Simona Knotkova 8. února 2016

Stěnové malby z doby kamenné vyobrazují spíše muže a obecně je nám odjakživa vštěpováno, že to byli taky oni, kdo měli vůdčí postavení v kmenu. Tyto představy a studie ale docela narušují vykopávky z jednoho kruhu na Stonehenge.

Letecký pohled na pohřební jámy u Stonehenge.

Letecký pohled na pohřební jámy u Stonehenge.

Coby pohřebiště toto místo ve dvacátých letech minulého století objevil už archeolog William Hawley. Nalezené ostatky však znovu zahrabal a doufal, že se v budoucnu objeví technologie, které budou schopny určit jejich původ. Svým činem tak dnešním badatelům značně ztížil práci a oni nejprve museli dát jednotlivé kosti znovu dohromady. Následovala radiologická a osteologická vyšetření, jež měla odhalit věk a pohlaví pohřbených.

Archeologové prozkoumávají pohřební jámu.

Archeologové prozkoumávají pohřební jámu.

Výzkum ukázal, že kosti pocházejí z období od pozdního neolitu až po ranou dobu měděnou (eneolit). Překvapením ovšem bylo, že vedle devíti mužů bylo nalezeno čtrnáct žen.

Podle dosavadních teorií byli na Stonehenge pohřbíváni lidé, kteří měli nějaké významné postavení, ať už to bylo díky jejich schopnostem či znalostem. Nejčastěji se mělo jednat také o vůdce. Jestliže mezi nimi archeologové tedy našli i ženy, mluví to jednoznačně v jejich prospěch.

Fragment nalezené kosti

Fragment nalezené kosti

„Skoro v každém uměleckém a televizním vyobrazení Stonehenge vidíme spoustu mužů a jenom málo nebo žádnou z žen. Podle vykopávek to ale zatím vypadá, že ženy měly stejné postavení jako muži,“ upozorňuje Mike Pitts, archeolog a redaktor publikace British archeology.

Samozřejmě se zatím jedná o zlomek výzkumu a nalezené kostry pochází jenom z části rozsáhlého komplexu. Tento objev ale rozhodně pokládá na stůl nové otazníky o ženské roli napříč dějinami.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu