Nacisté zabíjeli polské Židy v rámci operace Reinhard jako smyslů zbavení.

Nacisté zabíjeli polské Židy v rámci operace Reinhard jako smyslů zbavení. | zdroj: iflscience.com


Operace Reinhard byla gigantickou masovou vraždou Židů v rámci holokaustu

TÉMATA: holokaust | židé | němci | druhá světová válka | koncentrační tábory

user-avatar

Tomáš Chalupa

11. 02. 2019 | 14:00

Holokaust bylo masové vyvražďování Židů za druhé světové války. Během tohoto období byla uskutečněna speciální operace Reinhard, která měla vraždění ještě zintenzivnit a zefektivnit. Němcům se podařilo během třech měsíců zabít 1,32 milionů Židů. To byla celá čtvrtina Židů zabitých během celé druhé světové války.

Cílem operace bylo přemístit a ihned usmrtit co nejvíce Židů žijících na území Polska. Z nejvyšších míst bylo nařízeno, že po této operaci nesmí mít Židé v Polsku žádnou šanci zformovat jakýkoliv odboj. Rozsah a rychlost vraždění přesáhly dokonce i rozměry genocidy ve Rwandě, která byla doposud považována v tomto směru za největší.

Operace Reinhard začala v březnu roku 1942 a skončila v prosinci roku 1943. Vrchol operace v počtu zabitých lidí nastal v posledních třech měsících roku 1942. Rozkazy přišly až od samotného Adolfa Hitlera, který požadoval, aby všichni polští Židé zemřeli ještě do konce roku. Právě to vedlo k vystupňování aktivity v posledních měsících roku 1942. Když se cíl nepodařilo splnit, operace probíhala ještě po celý příští rok.

Pro účely operace posloužily tři polské koncentrační tábory Sobibor, Belzece a Treblinka. Prakticky každý, kdo byl v průběhu operace Reinhard to těchto táborů transportován, byl zavražděn. 1, 32 milionu lidí bylo zabito během oněch třech nejexponovanějších měsíců, což znamená 15 tisíc mrtvých denně.  Pro srovnání – rwandské masakry přinesly během stovky dní smrt 800 tisícům lidí. Němci tedy byli jednoznačně v páchání genocidy výkonnější.

user-avatar

Tomáš Chalupa

11. 02. 2019 | 14:00

Zavří­t reklamu