Znak ryby používali křesťané v době svého pronásledování.

Znak ryby používali křesťané v době svého pronásledování. | zdroj: ancientpages.com


Odkud se vzal křesťanský symbol ryby?

TÉMATA: křesťanství | antika

user-avatar

Tomáš Chalupa

1. 04. 2018 | 11:00

Ichthys, tajemný symbol ryby, který se používá i dnes k označení místa patřícího křesťanům. Dnes se s ním setkáváme například na automobilech. Kde se ale vzal a jaký smysl měl ve svých počátcích?

Existuje několik hypotéz, proč byla vybrána ryba. Podle jedné z nich mohlo být použití symbolu ryby myšleno jako protest proti zbožňování římského císaře během vlády Domitiana v prvním století našeho letopočtu. Užití Ichthys jako hlavního symbolu prvotních křesťanů může být vnímáno také jako kryptogram. Slovo Ichthys se dá číst jako slovo složené z prvních písmen slovního spojení: Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel.

Křesťané začali používat tento znak 300 let po Kristově smrti, kdy pronásledováni vojáky římského impéria. Vyznavači Kristova učení potřebovali tajný znak, kterým by se vyhnuli perzekuci za svou víru. Tím se stala právě ryba. Jestliže se setkali dva lidé a jeden z nich udělal do písku oblouk, druhý z nich mohl také nakreslit oblouk, a tím vznikla ryba. Oba dva tak věděli, že jsou křesťané a nehrozí jim nebezpečí.

Tento symbol pak byl na domech, skladištích, hrobkách a místech, kde se křesťané shromažďovali. To platilo až do Milánského ediktu z roku 313, kterým císař Konstantin ukončil stíhání křesťanů a zavedl v římské říši svobodu vyznání. Tím zmizelo nebezpečí stíhání, což byl původní motiv, proč symbol ryby vznikl.

Ten se však v křesťanské komunitě používal i nadále. Ryby jsou v evangeliu zmiňovány několikrát a je jim dáván symbolický význam. Několik z Ježíšových učedníků bylo rybáři. Pověřil je se slovy „Udělám z vás rybáře lidí.“ Při krmení davů byl k Ježíši přinesen malý chlapec s „pěti krajíčky chleba a dvěma rybkami“. Ježíš zmnohonásobil množství chleba i ryb a nakrmil tím celý dav. V Janovi je zaznamenáno, jak učedníci chytali celou noc, ale nic neulovili. Ježíš jim poradil, aby rozhodili sítě na opačné straně lodi – a oni pak ulovili 153 ryb!

Málo citovaný výskyt ryb v Ježíšově životě můžeme nalézt i v Matoušovi, kde Kristus říká Petrovi, aby šel na ryby, neboť peníze na zaplacení chrámových daní najde v ústech chycené ryby. Další známý příběh je o Jonášovi, kterého spolkla velryba. Tobiáše zase napadla v řece Tigridu velká ryba a kousla ho do nohy. Svatý Rafael mu poradil, aby rybu zabil a její žlučí ošetřil oči svého slepého otce.

Křesťanský symbol ryby tak má sice ne úplně jasný původ, ovšem jeho použití přetrvalo tisíce let. Je potřeba dodat, že symbol ryby ale nepatřil jen křesťanům a používal se i v předkřesťanském období jako symbol  hned několika božstev. Amulety ve tvaru ryby nebo delfína symbolizovaly plodnost. Ichtys znázorňovala ženský klín či dělohu.

user-avatar

Tomáš Chalupa

1. 04. 2018 | 11:00

Zavří­t reklamu