Starověké město Hippos-Sussita a čtyři záhadné měděné disky

Starověké město Hippos-Sussita a čtyři záhadné měděné disky | zdroj: ancientpages.com


Odborníci si lámou hlavu, k čemu sloužily měděné disky objevené ve starověkém městě Hippos-Sussita

TÉMATA: archeologie | nálezy | izrael

user-avatar

Yvonne K.

9. 05. 2017 | 10:00

Před pár lety archeologové vykopali na území starověkého města Hippos-Sussita v dnešní Izraeli čtyři záhadné měděné disky. O tom, k čemu sloužily, existují různé teorie. Někteří vědci se domnívají, že šlo o starodávné hudební nástroje, zatímco jiní je považují za vojenské štíty. Přesný účel i stáří těchto artefaktů však zůstávají dosud nejasné.

Starověké město Hippos-Sussita bylo postaveno na plochém vrcholu hory, 350 metrů nad východním břehem Galilejského jezera. Založeno bylo kolem roku 200 před naším letopočtem. Nejprve se nazývalo Sussita a později Hippos. Jak aramejský název Sussita, tak řecké jméno Hippos značí koně.

Prvními obyvateli byli Řekové z ptolemaiovského Egypta, po nich přišli Římané, později Židé a nakonec se Hippos stal křesťanským městem s osmi nádhernými kostely. Strašlivé zemětřesení v roce 749 však celé město navždy pohřbilo. Po této katastrofě už nebylo nikdy znovu obydleno. Pozůstatky starověkého města Hippos-Sussita

V roce 2000 byly na jeho území zahájeny vykopávky, které pokračují dodnes. Během té doby archeologové odkryli mnoho cenných artefaktů, jako například antické sloupy, svatyni, fórum, malé divadlo, několik kostelů, mnoho budov i hlavní třídu známou jako decumanus maximus. 

Měděné pláty ve tvaru disku nepřestávají mást odborníky

V roce 2013 našli archeologové s pomocí detektoru kovů čtyři zvláštní měděné pláty ve tvaru disku. Objevili je na starověkém městském pohřebišti, velmi blízko vyloupeným a otevřeným hrobům. Vědci nález zprvu ignorovali, protože se jim předměty zdály dosti moderní. Až později se o ně začali vážně zajímat. Měděné disky

Disky mají průměr asi 20 centimetrů a obsahují na vnitřní straně jakési ozdobné vrypy s jasnými stopami po hřebících. Uprostřed je otvor. Určit stáří je obtížné, protože disky nebyly nalezeny přímo v hrobech, ale v jejich blízkosti. Nelze je tak dát do souvislosti s ostatními artefakty a lidskými ostatky uloženými v hrobech. “Zdá se, že je zloději ve starověku vyhodili z hrobů,” domnívá se Michael Eisenberg ze Zinmanova archeologického institutu v izraelské Haifě. Předpokládá, že k odkrytí disků poprvé došlo při rabování hrobů. Archeologický výzkum v oblasti dále pokračuje.

K čemu tajemné disky sloužily?

Pláty připomínají vojenské štíty z bronzu, které například používali Etruskové. Podobá se jim kulatý bronzový štít z doby železné, který se našel na řece Temži ve Wandsworthu v Londýně kolem roku 1849. Odborníci však nevylučují možnost, že měděné disky sloužily k úplně jinému účelu, na jaký se dosud nepodařilo přijít.

user-avatar

Yvonne K.

9. 05. 2017 | 10:00

Zavří­t reklamu