Stovky kovových kuliček do praků odhalily místo dávné bitvy mezi Římany a Skoty

Stovky kovových kuliček do praků odhalily místo dávné bitvy mezi Římany a Skoty | zdroj: messagetoeagle.com


Ocelové kuličky do praků jsou pozůstatkem 1800 let staré bitvy mezi Římany a Skoty

TÉMATA: archeologie | nálezy | skotsko

user-avatar

Tomáš Chalupa

24. 10. 2016 | 10:00

Archeologický průzkum v oblasti Burnswark Hill ve Skotsku přinesl nález, který potvrdil, že se zde uskutečnila bitva mezi římskými legiemi a Skoty.

Podstatnou část nalezených artefaktů tvoří ocelové kuličky, které sloužily jako munice do praků. Praky měly ve výzbroji římské legie, které před 1800 lety útočily na Burnswark Hill, kde se bránili Skotové. Římané je podle svého zvyku zasypali přívalem těchto kuliček. Těch tam archeologové nalezli kolem osmi stovek.  "Máme tu relativně malou skotskou pevnost obleženou poměrně velkým římským vojskem, které bylo vyzbrojeno širokou paletou munice a zbraní," říká archeolog John Reid.

Na pevnost útočilo 5000 Římanů ze dvou vojenských táborů, postavených severně a jižně od pevnosti. Přesné číslo bránících se Skotů není známé, odhaduje se na 1000 až 2000 lidí. Zdaleka ne všichni ale byli bojovníci, byly tam i ženy a děti a lidé, kteří bojovat nemohli. 

Útok na Burnswark Hill byl podle archeologů úvodním střetnutím se skotskými kmeny na sever od Hadriánova valu. Otevřela se tím cesta k římské invazi do severního Skotska. Archeologové nyní chtějí prozkoumat kuličky blíže, aby určili jejich přesné stáří. Římané používali různé druhy těchto "nábojů" některé kuličky byly ostré, aby zasazovaly větší zranění, jiné zase byly kulaté a doletěly dál. Všechny typy kuliček bude nutné důkladně prozkoumat. Už teď mají odborníci dobrý obrázek o bitvě, která skončila porážkou Skotů. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

24. 10. 2016 | 10:00

Zavří­t reklamu