válkaČeskoslovenskoobjevy

Obrovský monolit, starý 10 tisíc let, leží na dně Středozemního moře. Je dílem člověka

Obrovský monolit, starý 10 tisíc let, leží na dně Středozemního moře. Je dílem člověka
Zdroj: www.sciencedirect.com/

Objev kamenného monolitu na dně Sicilského průlivu vrhá nové světlo na prehistorické civilizace ve Středomoří. Záhadný kámen, jenž vytěžila a opracovala lidská ruka, je totiž 10 000 let starý. Znamená to, že již ve střední době kamenné disponovali lidé znalostmi a schopnostmi, které si spojujeme až s pozdějšími zemědělskými kulturami.

tyrion 12. září 2015

Tajemný kámen byl objeven v mělkých pobřežních vodách Sicilského průlivu, asi 60 kilometrů jižně od Sicílie. Leží v hloubce 40 metrů a je rozlomen na dvě části. Dříve však stál na souši a měřil na výšku 12 metrů. Jsou v něm vyvrtané tři pravidelné otvory.

Dosavadní výzkumy nasvědčují, že jde o dílo člověka a bylo vytvořeno minimálně před 10 tisíci lety. Po skončení poslední doby ledové, kdy ledovec ustoupil a hladina moří stoupla, byl kamenný kolos zatopen.

Mapa s vyznačením místa nálezu

Mapa s vyznačením místa nálezu

Podle studie uveřejněné nedávno ve vědeckém časopise Journal of Archaeological Science byl kámen v podobně jednolitého bloku vydolován z nedaleké skály a poté byl přepraven na své místo a pravděpodobně i vztyčen. Jeho hmotnost se odhaduje na 15 tun a zatím není jasné, k jakému účelu sloužil. V každém případě si však jeho těžba, transport a instalace vyžádaly značné úsilí a neobešly se bez spolupráce většího množství lidí i pokročilých technických znalostí. S něčím takovým se u nepočetných mezolitických společností lovců a sběračů dosud vůbec nepočítalo.

Snímky z hlubin moře

Snímky z hlubin moře

Autoři studie proto nabádají k přehodnocení našeho pohledu na tyto dávné předky. „Nedávné podmořské nálezy definitivně odvrhly představy o technologické primitivitě, již jsme loveckým a sběračským pobřežním osadníkům často přisuzovali,“ píše se ve studii.

To, co vědce fascinuje, je představa, že stejně jako monolit mohou pod hladinou moří odpočívat i další prehistorické památky, neboť lze předpokládat, že naši lidští předci dříve obývali oblasti, které dnes pokrývá moře. „Téměř všechno, co o prehistorických kulturách známe, pochází z osídlení nacházejících se na souši, a ty byly desítky stovek kilometrů vzdáleny od obydlených pobřeží,“ poukazují vědci.

Zatím nejslavnějším archeologickým nálezem z období mezolitu je monumentální chrámový komplex Göbekli Tepe na jihovýchodě Turecka, který byl postaven před téměř 12 000 lety.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu