válkaČeskoslovenskoobjevy

Obrovskou pyramidu, zaniklou megapoli a lidské oběti objevili v Číně

Obrovskou pyramidu, zaniklou megapoli a lidské oběti objevili v Číně
Zdroj: dailymail.co.uk
+ 5 fotek+ 6 fotek

4 300 let staré město. Stupňovitá pyramida. Bezpočet lidských obětí. To je jen pár senzačních objevů učiněných na severu Číny v nedávné době.

Yvonne Pokorná 4. ledna 2019

Ruiny byly původně považovány za součást Velké čínské zdi. Nedávný průzkum ovšem odkryl něco mnohem, mnohem staršího. Jde o 4 300 let starou opevněnou metropoli. V jejím centru stála obrovská stupňovitá pyramida, okázale zdobená kamennýma stylizovanýma očima a tvářemi.

Ruinám tohoto města se dnes říká Shimao, ale původní název starověkého města se ztratil v dávných časech. Svého času hrálo toto město důležitou roli. V době bronzové bylo významnou obchodní křižovatkou. Se svými 400 hektary patřilo k největším městům tehdejšího světa. Bylo ovšem také dějištěm vražedných náboženských rituálů.

Podle studie publikované v časopise Antiquity město prosperovalo asi 500 let, než se záhadně přeměnilo v trosky.

Zdejší lidé budovali kamenné monumenty dávno před tím, než se začala stavět Velká čínská zeď, jejíž základy byly položeny před 2 700 lety. Pyramida, kterou archeologové našli, se řadí k největším na světě. Není to však pyramida v tradičním slova smyslu. Nemá rovné ani stejné strany. Byla totiž vytvarována z kopce. Je stupňovitá, u základny má kolem 24 hektarů a ční do výšky 70 metrů. Pro srovnání, Velká pyramida v Gíze pokrývá asi 5,5 ha, ale dosahuje výšky zhruba 139 metrů.

Snímky stupňovité pyramidy

Snímky stupňovité pyramidy

Na rozdíl od pyramid v Mexiku nebo Egyptě tato nesloužila jako chrám nebo hrobka, ale jako plnohodnotná citadela. Měla 11 obrovských teras, z nichž každá byla hojně ozdobena zajímavými symboly vyrytými do kamenů – očima, antropomorfními tvářemi, částečně lidskými a částečně zvířecími. Tyto postavy “pravděpodobně propůjčovaly pyramidě zvláštní náboženský náboj a ještě víc umocňovaly dojem, který tato stavba v návštěvnících vyvolávala”, stojí ve studii.

Nejvyšší stupeň pyramidy tvořila rozsáhlá plocha, dokonale vyrovnaná do roviny, kde byly nalezeny pozůstatky budov postavených z dusané hlíny, s dřevěnými pilíři a střešní krytinou.

Také se tu nacházela obrovská nádrž na vodu. Archeologové zde rovněž nalezli nástěnnou malbu, která podle jejich názoru může být jednou z nejstarších v Číně.

„Důkazy prozatím naznačují, že tento pyramidový komplex sloužil nejen jako obytná oblast vládnoucích elit, ale také jako místo, kde bylo provozováno a rozvíjeno umění a také průmyslová výroba,“ uvádějí archeologové.

Vstup do pyramidy byl zřejmě přísně zakázán. U brány vedoucí k pyramidě se totiž nacházely důmyslné obranné zdi, které sloužily nejen k případné obraně, ale měly jednoduše bránit vstupu.

Fotografie a výkresy ukazují hlavní bránu města Shimao.

Fotografie a výkresy ukazují hlavní bránu města Shimao.

Lidské oběti

Shimao nebylo jen obchodním, ale i náboženským střediskem v tomto regionu. Do mezer mezi kvádry byly vloženy kousky jadeitů. Je známo, že Číňané věřili, že tento minerál požehná všechno, čeho se dotkne. Stejně věřili, že představuje spojení mezi člověkem a nadpozemským světem a také spojení mezi vším duchovním a materiálním.

Archeologové v Shimao také objevili jámy s lidskými ostatky. „U brány nacházející se ve vnější části východního opevnění bylo nalezeno šest obětních jam, do kterých byly vhozeny uťaté hlavy,“ upřesnili výzkumníci. Podle nich toto všechno mělo magicky posílit moc i vliv města.

Morfologická analýza lebek ukázala, že oběti byly příbuzné s obyvateli Zhukaigou, což naznačuje, že byli do Shimaa pravděpodobně přivedeni jako zajatci v době, kdy se toto město mocensky rozpínalo.

Shimao bylo na boj připravené. Celé město bylo obehnáno kamennými zdmi s hradbami a baštami.

Archeologický výzkum odhalil, že šlo o ve své době velmi složitou společnost a možná i nejmocnější civilizaci na území dnešní Číny. „Nejenže bylo největším opevněným sídlem v tehdejší Číně, ale také patřilo mezi největší centra na světě,“ konstatují vědci.

 

Další články

Zavří­t reklamu