válkaČeskoslovenskoobjevy

Obrovské galaxie se zvětšují tím, že „pojídají“ svoje menší sousedy

Obrovské galaxie se zvětšují tím, že „pojídají“ svoje menší sousedy
Zdroj: NASA/ESA

Také už jste někdy přemýšleli o tom, jak se obrovské galaxie staly tak velkými? Podle vědeckých teorií se velké galaxie mohou stále zvětšovat buď postupným nárůstem mezigalaktického plynu nebo kolizemi s jinými galaxiemi.

Lenka Vovsová 13. srpna 2020

Nový výzkum, jenž kombinuje pozorování a simulaci procesu růstu galaxií, se opírá o druhou výše uvedenou myšlenku. Vědci na jeho základě hovoří o tzv. galaktickém kanibalismu, kdy větší galaxie neustále „pojídají“ menší, které se vyskytují v jejich okolí.

Jak uvádí The Astrophysical Journal, výzkumný tým analyzoval pohyby plynů v obrovských vzdálených galaxiích s cílem určit, zda se hvězdy vytvářejí v těchto objektech, nebo pocházejí odjinud. Vědci v těchto galaxiích našli důkazy chaotického pohybu, který jasně naznačuje, že hvězdy uvnitř byly kanibalizovány z jiného prostředí.

„Zjistili jsme, že ve starých masivních galaxiích – těch, které jsou od nás vzdáleny přibližně 10 miliard světelných let – se věci pohybují v mnoha různých směrech,“ uvádí ve zprávě z výzkumu jeho autor Dr Anshu Gupta z Australia´s ARC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions (ASTRO 3D). „To silně naznačuje, že mnoho hvězd uvnitř bylo získáno zvenčí. Jinými slovy, velké galaxie pojídají ty menší.“

„Potom jsme museli rozluštit, proč „starší“ bližší velké galaxie byly mnohem více neuspořádané než ty „mladší“ vzdálenější,“ dodává druhý autor ASTRO 3 D´s Dr Kim-Vy Tran. „Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že během uplynulých miliard let se přeživší galaxie rozrostly a přeuspořádaly tak, že do sebe začlenily menší galaxie. Myslím si, že velké galaxie se vyznačují nepřetržitou kosmickou žravostí.“

Podle vědců jsou fúze ve vývoji galaxií klíčovým fenoménem. K simulacím byl využit projekt IllustrisTNG, speciálně navržený set pro simulaci formování galaxií, jenž funguje současně napříč několika nejvýkonnějšími superpočítači na světě, a ten ukázal, že klíčovou roli ve vývoji galaxií hraje čas. „Modelování ukázalo, že mladší galaxie mají méně času na spojení s jinými galaxiemi,“ říká Dr Gupta. „To nám dává solidní představu o tom, co se děje během důležité fáze jejich vývoje.“

Z výzkumu je tedy zřejmé, že galaktický kanibalismus je mezi velkými galaxiemi zcela běžnou záležitostí a jak vědci dokládají, také naše Mléčná dráha už v průběhu času spořádala pěknou řádku svých sousedů.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu