Hrozí srážka dvou ledových mas?

Hrozí srážka dvou ledových mas? | zdroj: dailymail.co.uk


Obří ledovec o hmotnosti miliardy tun rotuje a blíží se ke srážce

TÉMATA: ledovce | globální oteplování | antarktida

user-avatar

Tomáš Chalupa

7. 09. 2018 | 09:30

Loni se začal lámat led kolem antarktické oblasti zvané Larsen C. Nakonec se odlomila menší část ledovce o hmotnosti miliardy tun a rozloze 5800 čtverečných kilometrů. Této ledové mase se začalo říkat Ledovec A – 68 a vědci mají obavy z toho, co může způsobit.

Vědci začali odlomený ledovec monitorovat a pokračovali v tom celý rok. Dat tedy mají spoustu a jsou si velmi jistí, že ledovec míří od Antarktidy na sever a stále rychleji rotuje. Pro vědce to bylo nemilé překvapení, protože se domnívali, že A-68 je usazen na mořském dně a nikam se nepohybuje. Satelitní snímky je vyvedly z omylu. Ledový gigant o velikosti státu Delaware se nejen pohybuje, ale také rotuje.

Nelze si ovšem představovat nějaké rychlé a dramatické pohyby nebo rotace, mluvíme tu o ohromné mase ledu, a proto jsou všechna srovnání relativní. Každopádně hrozí, že A-68 nakonec narazí do „mateřského“ Larsenu C. To by znamenalo obrovskou srážku dvou ledových mas, jaká tady dlouho nebyla. Co přesně by to znamenalo a jak by kolize probíhala, není jasné, vědci ale už zpracovávají animace a počítačové modely. Ledovec A-68 po svém odlomení od Larsenu C.

Druhou variantou je, že se A-68 skutečně zcela oddělí od Larsenu C a odpluje severozápadním směrem do oceánu, kde se vlivem tepla postupně rozláme a roztaje. Tak to alespoň předpokládají glacierologové. V takovém případě zde hrozí nebezpečí, že se menší ledovce dostanou na otevřené moře a začnou se objevovat na rušných námořních trasách. Za dobu, co je A-68 oddělen od Larsonu C, už se od něj oddělilo mnoho menších ledovců o rozloze okresního města. Tento počet bude zřejmě s časem narůstat.

Vědce ani tak neděsí samotný osud A-68, ale spíše to, čeho je důkazem. Jde o šestý největší ledovec, který kdy plul samostatně po moři, a to od počátku měření. Že se takto obří masa odlomí takto rychle od mateřského ledu, je důkazem, jaké změny v Antarktidě nastávají vlivem globálního oteplování. Radost z celé situace mají naopak mořští biologové, kteří mohou vidět doposud skryté ekosystémy nacházející se hluboko pod ledem.

user-avatar

Tomáš Chalupa

7. 09. 2018 | 09:30

Zavří­t reklamu