válkaČeskoslovenskoobjevy

Obličej rudoarmějce po čtyřech letech bojů mluví za vše

Obličej rudoarmějce po čtyřech letech bojů mluví za vše
Zdroj: rarehistoricalphotos.com

V muzeu Andreje Pozdějeva visí na zdi dvě fotografie. Jsou to portréty vojáka Jevgenije Kobyteva. První byla pořízena v roce 1941, druhá v roce 1945. Po celou dobu mezi těmito dvěma snímky Kobytev bojoval v řadách Rudé armády.

Tomáš Chalupa 14. července 2020

Jevgenij Kobytev se narodil 25. prosince roku 1910 ve vesnici Altaj. Vystudoval pedagogickou fakultu a stal se učitelem v zemědělské oblasti v Krasnojarsku. Jeho vášní byla malba, zaměřoval se zejména na portréty a výjevy z všedního života. V roce 1936 začal studovat v Kyjevě na Státním uměleckém institutu. Školu dokončil těsně před německou invazí do Sovětského svazu.

Kobytev narukoval hned po vypuknutí války jako dobrovolník k dělostřeleckému pluku. Na konci roku byl raněn do nohy a navíc padl do německého zajetí. Ocitl se v nechvalně známém zajateckém táboře Chorol, což byl nuzně vybavený tábor s jedinou zastřešenou, polorozpadlou budovou. Ta skýtala jediné útočiště před podzimními větry a plískanicemi. V táboře bylo 60 tisíc vězňů, v budově se tísnil jen zlomek z nich. Zbytek žil na území tábora jak se dalo, většina se celý den tísnila jeden na druhého.

V roce 1943 Kobytev dokázal z tábora uprchnout a znovu se připojil k Rudé armádě. Bojoval na Ukrajině, v Moldavsku, Polsku a Německu. Prošel tedy v podstatě celým vítězným tažením Rudé armády směrem na západ.

Po válce byl vyznamenán řádem Hrdina Sovětského svazu a mnoha dalšími medailemi. Z pohledu na fotce ovšem vidíme, že válečné útrapy se na Kobytevovi silně podepsaly. Z mladíka s duší umělce se stal zamlklý muž s pohledem hledícím kamsi do dáli. Tento pohled, který má v angličtině označení „thousand yards stare“, tedy něco jako pohled kamsi do dáli, je neklamným znamením, že dotyčný utrpěl posttraumatickou stresovou poruchu. Ta je u vojáků poměrně častým jevem, přestože trvalo dlouho, než se taková porucha u vojáků začala brát vážně. Kobytev touto poruchou trpěl také, jak se mohou přesvědčit všichni, kdo tyto dva portréty vidí.

Další články

Zavří­t reklamu