Přečtěte si poutavou historku z anglického folklóru.

Přečtěte si poutavou historku z anglického folklóru. | zdroj: messagetoeagle.com


Objevily se v jámě a mluvily neznámou řečí. Původ zelených dětí z Woolpitu nebyl nikdy objasněn

TÉMATA: folklór | děti | paralelní svět | anglie | 12. století

user-avatar

Simona Knotková

9. 07. 2019 | 17:15

Jsou zelené děti z Woolpitu jenom povídačkou, kterou si mezi sebou předávali angličtí kronikáři, nebo skutečným příběhem? Pravdu asi už nikdy nenajdeme.

Záhadná událost se stala někdy kolem roku 1154 ve vesnici Woolpit v anglickém hrabství Suffolk. Tato obec dostala svůj název podle příkopů, které ji obklopovaly a chránily občany před vlky. Byl zrovna čas žní, když právě z jedné takové jámy vylezly dvě děti, chlapec a dívka. Už na první pohled na nich bylo něco divného. Jejich oblečení bylo vyrobeno z látky, kterou nikdo neznal, a jejich kůže byla zbarvená dozelena. Když je vesničané oslovili, děti na ně spustily řečí, kterou nikdo jaktěživ neslyšel.

K sobě si je vzal statkář Sir Richard de Calne. Podivnosti ale nekončily. Kromě fazolových lusků děti odmítaly všechnu stravu a celé dny brečely. Nejhůře na tom byl chlapec, který den ode dne chřadl a nakonec zemřel. Dívka si po čase zvykla na nové prostředí a naučila se mluvit anglicky. Zelená barva jí z kůže nakonec zmizela a ona se provdala za místního muže.

Když se jí ptali na minulost, odpověděla, že pochází ze "země, kde nesvítí slunce". Pamatovala si, jak odtud viděli na zemi, která se nacházela za řekou a byla jasná. Naposledy prý společně s bratrem hledala stádo jejich otce, které se zatoulalo do jeskyně. Tam dlouho putovali tmou, až vylezli do jámy plné světla.

Příběh popsal ve své kronice "Chronicum Anglicanum" Ralph z Coggeshallu, který historku údajně často slýchával od samotného de Calneho. Také kronikář William z Newburghu o zelených dětech mluvil s mnoha očitými svědky a zařadil je do své knihy "Historia rerum Anglicarum".

Lidé se staletí snažili najít vysvětlení, které by původ zelených dětí logicky objasňovalo. Podle některých teorií se mohlo jedna o vlámské imigranty, kterým zabili rodiče a oni bloudili lesy. Místní by vlámštinu ale pravděpodobně dokázali poznat. Jiná domněnka praví, že se děti někdo pokusil otrávit, což by mohlo vysvětlovat jejich podvýživu a zbarvení kůže. Skutečný původ zelených dětí – pokud je celá historka založená na pravdě –, ale dnes už nikdo neobjasní.

(Poznámka: Fotografie jsou vzhledem k datu, ze kterého historka pochází, pochopitelně ilustrační.)

user-avatar

Simona Knotková

9. 07. 2019 | 17:15

Zavří­t reklamu