Hrůzný masakr ve Srebrenici dodnes ukazuje, že světové společenství nebylo schopno ochránit uprchlíky. | zdroj: youtube.com


O chystaném masakru v Srebrenici Britové a Američané věděli dlouho dopředu, dělali však mrtvé brouky

TÉMATA: srebrenica | maskary | válečné zločiny

user-avatar

Tomáš Chalupa

11. 07. 2015 | 07:00

Masakr ve Srebrenici je dodnes hrozivým mementem, které ukázalo selhání vynucování míru jednotkami OSN. Nyní se ukazuje, že Velká Británie a Spojené státy věděly šest měsíců dopředu, že hrozí pád enklávy, ale vlády se rozhodly, že nezasáhnou.

Lidé si dodnes kladou otázku, jak mohlo dojít k hromadné vraždě, při které bylo zabito 11. července roku 1995 na 8000 lidí srbskými jednotkami přímo před očima vojáků OSN. Za mřížemi haagského tribunálu skončilo 14 lidí, kterým mezinárodní soud prokázal, že se na vraždění podíleli, a to včetně prezidentů Slobodana MiloševičeRadovana Karadžiče, a také generála Ratka Mladiče. Krev na rukou mají ale svým způsobem také nizozemští vojáci, kteří měli bezpečnou enklávu vyhlášenou OSN chránit, a také jejich velitel Bernard Janvier, který se proti jakýmkoliv zásahům vůči Srbům stavěl údajně z obavy, aby se tím nepodnítil jejich útok na enklávu. K tomu ale nakonec stejně došlo.

Nyní bylo prozkoumáno mnoho tisíc stran dokumentů o této temné události války v Jugoslávii a vyšla najevo další fakta. Ukazuje se, že vlády Velké Británie a USA byly dlouhodobě varovány, že Slobodan Miloševič, Radovan Karadžič a Ratko Mladič hodlají zcela vyhladit muslimskou populaci v oblasti. Jakékoliv vyjednávání, které zástupci USA  a Velké Británie vedli, však tuto skutečnost ignorovalo.Už tři roky před masakrem docházelo k menším, nicméně stejně hrozivým případům, a bylo zcela jasné, že Karadžič a Mladič svůj plán hodlají uskutečnit i přes odpor OSN. Po rozsáhlém útoku srbských vojsk uprchli z Bosny a Hercegoviny muslimové do třech oblastí – Goraždě, Žepy a Srebrenice. Devítitisícová Srebrenica měla najednou 45 000 obyvatel, a to kvůli přívalu uprchlíků, kteří zde hledali bezpečí.

Francouzský generál Phellipe Morillon tehdy vyděšeným lidem řekl: "Jste pod ochranou OSN, nikdy vás neopustíme." Srebrenica byla následně vyhlášena jednou ze šesti bezpečných oblastí pod ochranou vojsk OSN zvaných UNPROFOR. Jenže také Radovan Karadžič dal slib svým spolubojovníkům: "Pokud vstoupíme do Srebrenice, poteče krev." Dva roky ovšem následovalo jen obléhání enklávy, kombinované s dělostřeleckým bombardováním.

Mezitím se vedla čilá diplomatická jednání, hledající cestu k míru. Ta však byla zablokovaná, přestože diplomaté létali do Ženevy, Bělehradu i Londýna. Všechny plány na uzavření míru byly zcela na vodě a k ničemu zásadnímu nevedly. Příčina byla jediná – Slobodan Miloševič odmítal jakékoliv dohody, dokud budou na jeho území bezpečné enklávy pod ochranou OSN. 

Diplomaté byli postaveni před nelehkou volbu. Zrušit enklávy by byl políček OSN a celému světovému společenství. Pokud by se enklávy nezrušily, nikdy nebude mír. Mnozí politici tak začali razit cestu, že enklávy mají být bráněny jen symbolicky. Tajné služby CIA a MI5 předložily několik zpráv, kde varovaly, že enklávy jsou v podstatě jen návnady ve chřtánu Srbů a může kdykoliv dojít k jejich likvidaci. Upozorňovaly, že obrana je nemožná, vojáků je málo a nemají těžké zbraně. Politici zatím neustále slibovali Karadžičovi i Miloševičovi, že se najde s enklávami nějaké řešení. Generál Mladič ve svém projevu veřejně prohlásil: "Našim jediným cílem je zničit všechny takzvané enklávy." Tajné služby varovaly, že Mladič své hrozby velmi brzy splní. Avšak ani Bill Clinton, ani Jacques Chirac, ani žádný jiný politik nevěděli, co dělat. A tak je Mladič předešel, když 2. června 1995 nařídil svým vojskům likvidaci všech muslimů v enklávách. Trvalo to jen měsíc, než k tomu došlo. Velká Británie a USA měly válečné plány Srbů už několik měsíců k dispozici. Věděly, co se chystá, ale nezasáhly.

Srbské tanky vjely do Srebrenice. Holandští vojáci jen přihlíželi, generál Bernard Janvier nařídil nestřílet. Osud tisíců mužů, žen a dětí v Srebrenici tak byl zpečetěn. Srbové nahnali všechny do autobusů a odváželi je do lesů, kde je stříleli. Hrůzný masakr 8000 lidí se zapsal do dějin jako nejhorší válečný zločin na území Evropy od druhé světové války. Světoví vůdci od té doby vytrvale popírali, že by věděli o Miloševičových záměrech a celá hanba padla jen na nizozemské vojáky, kteří enklávu nebránili. Faktem je, že Srebrenický masakr byl důsledkem neschopnosti světových politiků, ignorování zpráv tajných služeb a selhání diplomatů. Nový průzkum dokumentů však ukazuje, že se celá událost v podstatě velmi hodila do krámu politikům, kteří konečně mohli přestat řešit problematiku enkláv. Vyřešila ji za ně srbská vražedná komanda. Cesta k míru byla otevřena, poslední sporný bod dohody zmizel.   

user-avatar

Tomáš Chalupa

11. 07. 2015 | 07:00

Zavří­t reklamu