válkaČeskoslovenskoobjevy

Nový výzkum Turínského plátna přinesl důkaz o stopách krve z těla zmučeného člověka

Nový výzkum Turínského plátna přinesl důkaz o stopách krve z těla zmučeného člověka
Zdroj: mysteriousuniverse.org

Turínské plátno je jedním z nejkontroverznějších a nejdiskutovanějších archeologických artefaktů. Zejména v katolické církvi se traduje, že je plátnem, do nějž bylo zahaleno tělo Ježíše Krista poté, co ho sňali z kříže. Na plátně je pouhým okem viditelný otisk mužské postavy.

Yvonne Pokorná 19. srpna 2017

Několik náboženských organizací vlastní historické dokumenty sahající až do 14. století, které se o Turínském plátně zmiňují, ale co se dělo s relikvií předtím, zůstává nejasné. Podle legendy bylo plátno brzy po Ježíšově smrti přemístěno z Jeruzaléma do Edessy, později do Konstantinopole, ve středověku do Francie a nakonec do Itálie, kde je od roku 1578 uchováváno v kapli v Katedrále sv. Jana Křtitele v Turíně.

Název plátna je odvozen od italského města Turín, kde je tato relikvie od roku 1578 uchovávána.

Název plátna je odvozen od italského města Turín, kde je tato relikvie od roku 1578 uchovávána.

Na plátně je otisk mužské postavy. Otisk, který připomíná fotografický negativ, je nezřetelný, sépiové barvy a pouhým okem je rozeznatelný při pohledu z větší vzdálenosti (na fotografiích bývá většinou zvýrazněn). Nejde však o kontaktní otisk. Krom toho jsou na plátně jasně ohraničené skvrny zaschlé krve rezavé barvy.

Počínaje rokem 1978, kdy byl zahájen výzkumný projekt turínského plátna, bylo plátno mnohokrát vědecky zkoumáno množstvím nezávislých laboratoří. Autenticitě plátna nasvědčují například použitý materiál, způsob tkaní, otisk mince z roku 29, použité k zatlačení očí mrtvého, a přítomnost pylu a otisků endemických druhů rostlin, anatomické a fyziologické stopy. Vznik samotného otisku těla se ale dosud nepodařilo uspokojivě objasnit.

Přední a zadní část plátna

Přední a zadní část plátna

Nová studie recenzovaná odborníky na italském ministerstvu školství a výzkumu tvrdí, že analýza nanoskopické škály na plátně dokazuje, že tkanina skutečně kdysi přišla do kontaktu s krvácejícím člověkem, jenž utrpěl vícečetná těžká zranění.

Studie byla zveřejněna v seriozním vědeckém časopise PLOS One a je k dispozici veřejnosti. Zkoumáním vazeb mezi různými molekulami na plášti nalezli vědci stopy myoglobinu, bílkoviny nacházející se ve svalové tkáni, dále různé proteiny z krevní plazmy, jako je feritin, a kreatinin, vedlejší produkt ledvin. Podle autorů studie tato kombinace biologických látek téměř jistě znamená, že do turínského plátna byla kdysi zabalena těžce zraněná a možná mučená osoba, takže nemůže jít o pouhou malbu.

V rukopise Codexu Pray je zachováno pět iluminací. Na první je vyobrazeno tělo ukřižovaného Krista oblečeného jen do bederní roušky. Na druhé iluminaci je zobrazeno Snímání Krista z kříže. Mrtvé tělo Krista zahaluje plátnem na žebříku stojící Josef z Arimatie.

V rukopise Codexu Pray je zachováno pět iluminací. Na první je vyobrazeno tělo ukřižovaného Krista oblečeného jen do bederní roušky. Na druhé iluminaci je zobrazeno Snímání Krista z kříže. Mrtvé tělo Krista zahaluje plátnem na žebříku stojící Josef z Arimatie.

“Tohle není typická situace pro krevní sérum zdravého lidského organismu. Vysoké hladiny kreatininu v krvi jsou pozorovány v případě silného traumatu,” stojí ve studii. Obsáhlá literatura z nedávné doby přináší informace o o interakci mezi kreatininem a feritinem při smrtelné nehodě nebo při stavu zvaném rhabdomyolýza, který nastává v důsledku mučení. “Tento výsledek nelze na Turínské plátno vytisknout pomocí starých barvivových pigmentů, jelikož mají větší rozměry a mají tendenci ke shlukování. Je velmi nepravděpodobné, že by případný starodávný umělec namaloval falzifikát s využitím hematického séra někoho, kdo utrpěl vícečetná těžká zranění.”

Zatímco někteří mohou tuto studii přivítat jako důkaz, že Turínské plátno posloužilo při Ježíšově pohřbu, nelze popřít, že krev mohla patřit někomu jinému. Nicméně i v případě, že nejde o svatý artefakt, zůstává plátno nadále vědeckým tajemstvím. Vědci dosud nebyli schopni replikovat téměř trojrozměrný obraz vložený do tkaniny s takovou mírou přesnosti a detailů.

Další články

Zavří­t reklamu