válkaČeskoslovenskoobjevy

Nové, nakažlivější varianty koronaviru mohou vyvolat vlnu opětovných nákaz

Nové, nakažlivější varianty koronaviru mohou vyvolat vlnu opětovných nákaz
Zdroj: freepik.com
+ 22 fotek+ 23 fotek

Když v prosinci loňského roku začaly v brazilském Manaus opět narůstat počty onemocnění covidem-19, odborníky to značně zaskočilo. Podle odhadů se již tři čtvrtiny obyvatel města pandemickým koronavirem SARS-CoV-2 nakazily, což je více než dost, aby získali kolektivní imunitu. Neboli v Manaus se virus již neměl šířit. Jenže nemocnice se začaly znovu zaplňovat. Vědci se pochopitelně pídili po příčině.

Yvonne Pokorná 19. ledna 2021

Celkem 13 ze 31 vzorků nasbíraných v polovině prosince v brazilském městě Manaus patřilo k nové virové linii nazvané P.1. Je tak možné, že u některých lidí tato nová varianta uniká před imunitní odpovědí spuštěnou starší linií viru, která předtím decimovalo celé město. Tento imunitní únik představuje novou potenciální hrozbu. Znamenalo by to, že více lidí, kteří již prodělali nemoc covid-19, by byli náchylní k opětovné nákaze a že by se musely osvědčené vakcíny aktualizovat.

Nejde zdaleka o jedinou mutaci vyvolávající oprávněné obavy. Loni v prosinci bili vědci na poplach kvůli mnohem nakažlivější variantě B.1.1.7 , která se objevila ve Velké Británii. Ta se nyní rychle šíří nejen tam, ale i v Irsku, Dánsku a mnoha dalších zemích Česko nevyjímaje. Modelová studie, kterou uveřejnilo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v USA, ukazuje, že tento kmen by měl ve Státech od března převládnout. Podobný scénář se očekává i v Česku.

Stejně tak se ale vědci obávají varianty 501Y.V2, detekované v Jižní Africe. Některé z mutací, které nese, včetně těch, které se jmenují E484K a K417N, mění svůj povrchový protein, takzvaný spike, kterým se virus váže na naše receptory. Nová varianta tak díky antigenní odlišnosti může unikat působení monoklonálních protilátek schopných bojovat s koronavirem. 

Thumbnail # Seniorka měla 105 dní koronavirus bez příznaků, přitom trpí leukémií
Mohlo by Vás zajímat:

Seniorka měla 105 dní koronavirus bez příznaků, přitom trpí leukémií

Evoluční biolog Jesse Bloom z Fred Hutchinson Cancer Research Center ukázal ve své studii, že mutace E484K také desetkrát snížila účinnost rekonvalescentního sér od některých dárců, byť  upozornil, že to v reálu nemusí nutně znamenat stejný pokles imunity lidí vůči novému kmeni.

Varianta P.1 obavy vědců posiluje, protože zapadá do podobné konstelace mutací a objevila se na místě s vysokou úrovní imunity. „Kdykoli se stane, že vzniknou stejné mutace a začínají se násobně šířit v různých virových kmenech po celém světě, je to jasná známka toho, že tyto mutace mají určitou evoluční výhodu,“ vysvětluje Bloom.

Stejně jako britská B.1.1.7, i varianta zjištěná v Manaus se dala již  do pohybu.  Nedávno vyšla zpráva o tom, že ji do Japonska přivezli cestující z Brazílie.

Jak tyto nové varianty koronaviru ovlivňují průběh pandemie, je ale stále nejasné. Podle oxfordského epidemiologa Olivera Pybuse nemusí stoupající počet infekcí v Manaus nutně souviset s variantou P.1. „Imunita lidí se může jednoduše vytrácet,“ míní. K šíření viru velkou měrou rovněž přispívá lidské chování. A pokud v oživení epidemie sehrávají klíčovou roli mutace, je tomu tak spíš proto, že se přenášejí snadněji, jako B.1.1.7, a ne proto, že by se uměly vyhnout imunitní odpovědi. „Samozřejmě to může být také kombinace těchto faktorů,“ připouští Pybus.

Podobně v nedávné studii vědci z London School of Hygiene & Tropical Medicine vypočítali, že varianta 501Y.V2 v Jižní Africe může být o 50% nakažlivější,  ale o nic lepší při vyhýbání se imunitě, nebo stejně nakažlivá jako předchozí varianty, ale schopná se vyhnout imunitě u jednoho z pěti dříve infikovaných lidí. „Realita možná leží někde mezi těmito extrémy,“ napsali autoři. V případě brazilské varianty P.1 by čísla mohla být ještě hrozivější. „Nemáme ještě data, ale odhaduji, že nyní budou na 100 procentech,“ prohlásila molekulární bioložka Ester Sabino, která sbírá a sekvenuje vzorky z Manaus. Jinými slovy, virus je dvakrát tak nakažlivější.

Thumbnail # Koronavirus se skrytě šířil ve Wu-chanu, i když oficiálně zmizel
Mohlo by Vás zajímat:

Koronavirus se skrytě šířil ve Wu-chanu, i když oficiálně zmizel

Interakce mezi novými mutacemi mohou ztěžovat zjišťování jejich účinků. Varianty ze Spojeného království, Jižní Afriky a Manaus mají všechny například mutaci pojmenovanou N501Y ( Nelly, jak ji někteří vědci nazývají). Ale tato mutace, která ovlivňuje spikový protein, se vyskytuje také v některých variantách, které se nešíří rychleji, což naznačuje, že N501Y nepůsobí sama o sobě.  „Nelly může být nevinná, kromě případů, kdy se obklopí špatnými přáteli, “ říká Kristian Andersen ze Scripps Research.

Podle Jesse Blooma pravděpodobně žádná z těchto mutací neumožní viru úplně uniknout imunitní odpovědi. „Ale očekával bych, že tyto viry mají určitou výhodu, jestliže velká část populace získala imunitu, což by vysvětlovalo novou vlnu v Manaus,“ dodává.

Špatnou zprávou je, že rychlá evoluce těchto nových variant by mohla znamenat, že se virus vyvinul do fenotypu resistentnímu vůči vakcínám dřív, než by se nám líbilo. Z toho důvodu bude nutné nové varianty včas detekovat a rovněž aktualizovat vakcíny. To by nemusel být až takový problém, pokud by se postupovalo rychle, ale jak známo, proces schvalování je poměrně náročný a zdlouhavý. Pokud nové varianty cirkulují spolu se staršími kmeny, může být dokonce zapotřebí multivalentních vakcín, účinných proti několika liniím. Podle Ravindry Gupty z Cambridgeské univerzity by továrny měly začít vyrábět vakcíny navržené tak, aby vyvolaly imunitní odpověď proti zmutovaným variantám spikového proteinu, protože ty se neustále objevují.

V současné době je největším hrozbou větší nakažlivost nových mutací. Pokud tyto zmutované kmeny převládnou, hrozí další, ještě horší vlna epidemie, která zahltí nemocnice, o ztrátách lidských životů a škodách na zdraví obyvatelstva nemluvě.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu