válkaČeskoslovenskoobjevy

Nová teorie ohledně Stonehenge říká, že lidé s kameny vůbec nehýbali

Nová teorie ohledně Stonehenge říká, že lidé s kameny vůbec nehýbali
Zdroj: mysteriousuniverse.org

Stonehenge je jednou z největších megalitických staveb světa a současně jednou velkou záhadou. Podobně jako u pyramid, ani u této stavby stále není zcela jasné, jak vlastně byla postavena. Mnoho odborníků stále není přesvědčeno, že dávní lidé s jejich tehdejšími technologiemi byli schopni takové dílo vytvořit.

Tomáš Chalupa 4. července 2018

Standardní a široce akceptovaná teorie přitom říká, že lidé před 5000 lety nějak dokázali přenášet ohromné balvany z místa, kde byly vytěženy nebo kde se prostě nacházely (což mělo být ve Walesu), do lokality, kde vznikalo Stonehenge. Je to monstrózní úkol a opravdu se přesně neví, jak kameny byly vlastně transportovány.

Archeolog Mike Pitts ale nedávno publikoval zajímavou teorii, která se na věc dívá ze zcela jiné perspektivy a samozřejmě dochází k odlišným závěrům. Podle něj všechny kameny Stonehenge už stály na místě, a to už miliony let předtím, než se o ně vůbec začali lidé zajímat. Nic se nikam nepřepravovalo, čímž je celá záhada vyřešena.

Stejně tak zarovnání kamenů tak, aby jimi procházelo slunce v den letního slunovratu, je podle Pittse pouhá náhoda. Lidé si toho samozřejmě všimli, a tím pro ně celé místo získalo ještě větší význam, ale nebyli to lidé, kdo kameny do tohoto tvaru vyrovnali. A jak se tak obří kameny dostaly na místo? Pitts se domnívá, že tam byly přesunuty ledovci.

„Archeologové obecně předpokládají, že kameny museli na místo dostat lidé. Lidé milují ten příběh, jak jejich předci hrdinně přenášeli obří kameny odkudsi z Walesu. Právě to, že se tento příběh lidem tak líbí, je důvod, proč je široce akceptován bez toho, aby pro něj byly nějaké důkazy.“ To už neříká Pitts, ale Brian John, britský geolog, který se rovněž domnívá, že lidé s celou konstrukcí Stonehenge mají jen pramálo společného.

Podle něj kameny a jejich rozložení odpovídá tomu, jak vypadají kameny přepravované ledovcem. A současně upozorňuje, že pro teorii o lidské stavbě Stonehenge neexistuje jediný vědecký důkaz. Vše jsou jen konstrukce, které vznikly v hlavách milovníků onoho příběhu.

Ovšem je třeba říct, že s teorií o lidském vybudování Stonehenge to zatím příliš neotřáslo a má stále velké množství příznivců i mezi vědci. Třeba podle Joshe Pollarda je zcela nepochybné, že mnohé nálezy v oblasti svědčí o tom, že se zde kámen těžil a opracovával. Teorie o ledovci je podle něj neudržitelná. Mezi vědci se tak zřejmě i nadále bude o Stonehenge živě debatovat.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu