Za globální oteplování může chleba, respektive hnojiva potřebná k vypěstování obilí.

Za globální oteplování může chleba, respektive hnojiva potřebná k vypěstování obilí. | zdroj: mysteriousuniverse.org


Nová studie říká, že za globální oteplování může chleba

TÉMATA: globální oteplování | teorie

user-avatar

Tomáš Chalupa

8. 03. 2017 | 09:09

O globálním oteplování se mluví už dlouho. Prý za něj mohou skleníkové plyny, auta, rozvoj průmyslu a celkově zplodiny, které člověk vypouští do ovzduší. Nová studie Granthamova centra pro udržitelný rozvoj však našla nového viníka. Je jím chleba.

Chleba patří k lidské civilizaci a v rúzných podobách se konzumuje na všech kontinentech. Jenže chleba se musí nějak vyrobit, a k tomu je potřeba obilí. "Každý bochník chleba přispívá ke globálnímu oteplování díky hnojivům, která se používají na polích farmářů. Výroba hnojiv vyžaduje velkou energii a dusičnaté plyny se uvolňují do ovzduší z polí, kde je hnojivo použito," říká tisková zpráva centra. 

Hnojiva mohou za 40 procent dusíkatých plynů, které jsou vypouštěny do ovzduší a způsobují globální oteplování. Problémem tedy není chleba, ale hnojiva. Je otázkou, co se s danou situací dá vlastně dělat. Hnojiva se používají masivně pro produkci i jiných plodin. Třeba taková kukuřice slouží jako potrava pro dobytek, který je chován na maso a mléko. Bez hnojiv by se prakticky zhroutil celý systém produkce potravin. Studii tak lze brát spíše jako kamínek do mozaiky toho, jak člověk ovlivňuje životní prostředí a globální klima. Stále více se zdá, že vypouštění zplodin je součástí pokročilé lidské civilizace a není příliš reálné, že by se jej v dohledné době podařilo zastavit. Je nutné se snažit o úbytek zplodin, ale čas, kdy se dal celý proces zastavit, zřejmě již dávno pominul. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

8. 03. 2017 | 09:09

Zavří­t reklamu