válkaČeskoslovenskoobjevy

Nová studie popírá, že členy Franklinovy výpravy do Antarktidy zahubilo olovo z konzerv

Nová studie popírá, že členy Franklinovy výpravy do Antarktidy zahubilo olovo z konzerv
Zdroj: allthatsinteresting.com

Na jaře roku 1845 vypluly dvě lodě Britského královského námořnictva Terror a Errebus do Antarktidy. Nikdy se nevrátily a jejich posádky zahynuly. Teprve nedávno se podařilo najít vrak Terroru. Vědci ale stále pátrají po tom, co vlastně všech 128 členů posádky zabilo.

Tomáš Chalupa 25. září 2018

Osud Franklinovy výpravy je nicméně částečně zmapován. Obě lodi uvízly ve ledu, který je uvěznil na dva roky. Nakonec hrozilo, že obě lodi tlak ledových mas rozdrtí, a proto bylo rozhodnuto, že se celá posádka přesune na led a vyrazí po svých směrem na jih, k možné záchraně. Na této zoufalé cestě celá posádka zahynula.

Samozřejmě smrt námořníků měla mnoho příčin, nicméně dlouho se mělo za to, že hlavní roli hrála dlouhodobá konzumace konzervovaných potravin. Konzervy byly špatně vyrobené, obsahovaly velké dávky olova a námořníci se tak vlastně s každým jídlem trávili touto smrtelnou látkou. To zhoršovalo jejich zdravotní stav a neměli dostatek sil na cestu zpět.

Vědci se rozhodli tuto hypotézu otestovat. Už se podařilo najít hroby několika členů výpravy, mezi nimi i dokonale zachovalé tělo Johna Torringtona, objevené v roce 1984. Vědci vycházeli z předpokladu, že ti, kteří zemřeli později, museli mít v těle větší množství olova než ti, kteří zahynuli dříve. Ovšem právě tento předpoklad se nepotvrdil, množství olova bylo obecně velmi malé a vůbec nepodporovalo předchozí vědecké závěry. Vyvstala tedy otázka, co zabilo členy Franklinovy výpravy?

Vědci zatím odpověď nemají. Ale stále více se kloní k tomu, že nešlo o jednu hlavní příčinu. Námořníci měli malé množství jídla, trpěli hladem, dehydratací, docházely jim síly, přitom museli zdolávat velké vzdálenosti a táhnout s sebou své vybavení. Byli v neustálé zimě a vlhku, nemohli si vyměňovat oblečení. Jakákoliv nemoc se mohla rychle rozšířit na celou skupinu, lékařských medikamentů bylo k dispozici poskrovnu. Svou roli sehrály jistě i psychologické faktory, muži trpěli depresemi, mnoho z nich bylo přesvědčených o tom, že k záchraně je to příliš daleko. Byla to tak nejspíše celá tato paleta problémů, která znamenala zkázu výpravy. O jejích osudech byl nedávno natočen skvělý seriál The Terror, který ukazuje celý osud výpravy, a přidává k němu i hororové prvky.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu