válkaČeskoslovenskoobjevy

Nová studie našla spojení mezi traumatickým dětstvím a kreativitou

Nová studie našla spojení mezi traumatickým dětstvím a kreativitou
Zdroj: sciencealert.com

Psychické poruchy jsou mezi umělci hojně rozšířeny. Podle nové studie můžeme počátek tohoto fenoménu vystopovat v problematickém dětství.

Simona Knotkova 30. května 2018

Jak spolu souvisí kreativita a traumatické dětství? Podle nové studie, kterou provedli psychologové z Kalifornské státní univerzity v Los Angeles, hodně.

„Znepokojovala nás skutečnost, že velká část umělců trpí na patologické projevy, včetně bipolární poruchy. Nikdo doposud nezkoumal vliv problematického dětství a traumat na kreativitu a psychopatologii,“ říká spoluautorka studie a taneční koordinátorka Paula Thomson.

S týmem dalších vědců dala dohromady celkem 232 profesionálních umělců. V jejich řadách bylo 83 herců, režisérů a návrhářů, 129 tanečníků a 20 muzikantů a operních pěvců. Prostřednictvím dotazníků byli zkoumaní jedinci vyptáváni na své dětství, kreativní zkušenosti, sklon k fantazírování a úzkosti, pocit studu či na míru angažovanosti, s jakou se zapojují do aktivit. Výsledky byly porovnány s obecnou studií, která byla provedena v roce 1998 a zkoumala více jak 9,5 tisíce dospělých. Po srovnání došli psychologové k závěru, že právě u umělců existuje větší míra sexuálního, fyzického a emocionálního zneužívání a zanedbávaní v dětském věku.

Tito lidé zažívali více úzkostných stavů, intenzivněji prožívali pocity studu a byli náchylnější k fantazírování. Na stranu druhou byli ale také více zapojeni do kreativního procesu. Zatímco v jeden moment se dokázali nadchnout pro inspiraci a zcela se jí poddat, v momentě druhém si uměli dát od svého díla či performance odstup a kriticky ho zhodnotit.

„Tato skupina dokázala více ocenit transformační vlastnost kreativity, konkrétně skutečnost, jak jim kreativní proces umožňoval hlubší spojení se sebou samým a světem. Zjistili, že kreativita v jejich životě funguje jako mocná síla,“ stojí dále ve studii publikované v listu Frontiers in Psychology.

Thomson dodává: „Jsme zarmouceni počtem účastníků, kteří si prošli traumatem. Přesto ale dokázali následovat svou vášeň. Našli si způsoby, aby mohli vyjádřit všechno, co je lidské.“

Související články

Další články

Zavří­t reklamu