válkaČeskoslovenskoobjevy

Nová kontroverzní teorie změní Einsteinovu fyziku: Přírodní zákony nejsou stejné, jak byly na počátku vesmíru

Nová kontroverzní teorie změní Einsteinovu fyziku: Přírodní zákony nejsou stejné, jak byly na počátku vesmíru
Zdroj: messagetoeagle.com

Tým vědců z Královské univerzity v Londýně předložil kontroverzní teorii, v níž tvrdí, že rychlost světla je proměnlivá, a nikoliv stálá, jak předpokládal Einstein. Pokud se toto tvrzení potvrdí, znamenalo by to, že přírodní zákony nejsou pořád stejné!

Yvonne Pokorná 11. května 2017

Podle Alberta Einsteina je rychlost světla v každé situaci stejná. V důsledku toho se prostor a času mohou v různých situacích lišit.

Předpoklad, že rychlost světla je a vždy byla konstantní, podporuje mnoho teorií ve fyzice, jako například Einsteinova teorie obecné relativity. Zejména hraje roli v modelech toho, co se událo ve velmi raném vesmíru, sekundy po Velkém třesku.

Einstein tvrdil, že rychlost světla je neměnná.

Einstein tvrdil, že rychlost světla je neměnná.

Nicméně, vědci již dlouho spekulovali, že rychlost světla by mohla být mnohem vyšší v raném vesmíru. Tým výzkumníků z Královské univerzity v Londýně nedávno provedl predikci, která by mohla být použita k ověření platnosti této teorie.

Vědci vycházejí z toho, že všechny objekty ve vesmíru, například galaxie, vznikly z výkyvů v raném vesmíru – drobných rozdílů v hustotě jednotlivých oblastí. Záznam o těchto časných výkyvech je otisknut v kosmickém mikrovlnném pozadí – mapě nejstaršího světla ve vesmíru – ve formě „spektrálního indexu”.

Použitím modelu, který má přesně vyčíslit hodnotu na spektrálním indexu, se snaží vědci nyní dokázat, že fluktuace byla ovlivněna různou rychlostí světla v raném vesmíru.

Teorie, že rychlost světla je proměnlivá, se vědcům zprvu zdála radikální.

Teorie, že rychlost světla je proměnlivá, se vědcům zprvu zdála radikální.

„Teorie, kterou jsme poprvé navrhli v pozdních devadesátých letech, dosáhla bodu zralosti – vytvořila testovatelnou predikci. Pokud se pozorováním v blízké budoucnosti zjistí, že toto číslo je přesné, mohlo by to vést ke změně Einsteinovy teorie gravitace,” říká profesor João Magueijo.

Myšlenka, že rychlost světla by mohla být proměnlivá, zněla dosti radikálně, když se poprvé předložila, ale s numerickou predikcí se stane něčím, co mohou fyzici skutečně testovat. Pokud se ukáže správnou, znamenalo by to, že zákony přírody nebyly vždy stejné jako dnes, a to by přepsalo učebnice fyziky.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu