Němci si pěstovali árijské obyvatelstvo a vylučovali vztahy s příslušníky jiných ras.

Němci si pěstovali árijské obyvatelstvo a vylučovali vztahy s příslušníky jiných ras. | zdroj: vintag.es


Němka měla poměr s polským mužem. Veřejně za to byla zostuzena

TÉMATA: druhá světová válka | rasové zákony | ženy | německo | polsko

user-avatar

Simona Knotková

19. 03. 2019 | 10:00

Rasové zákony vydané nacisty byly neúprosné a zakazovaly třeba i vztahy Poláků s Němci. Doplatila na to také žena, kterou zobrazuje archivní snímek.

"Ich bin aus der Volksgemeinschaft ausgestoßen!", v českém překladu "Jsem vyloučena z komunity lidí! " Takovou potupnou ceduli musela držet neznámá žena z města Altenburg v německém Durynsku, která byla zvěčněna na snímku ze 7. února 1942. Obyvatelka Třetí říše tak doplatila na poměr, který udržovala s Polákem.

Nacistické zákony nařizovaly absolutní zákaz sexuálních vztahů mezi Němci a Poláky, kteří žili v části Polska okupované Německem a jako takzvaní "zivilarbeiters" vykonávali nucené práce. Pokud se na podobný poměr přišlo, Poláci byli odsouzeni k trestu smrti. Zakazovalo se rovněž i jakékoliv nevhodné chování.

Němci obvinění ze vztahu s neárijcem byli veřejně zostuzeni a následně posíláni do vězení. Bylo poté velmi častým jevem, že odtud putovali do koncentračního tábora. Podle statistik doplatilo na rasové zákony v letech 1936–1943 až patnáct stovek Němců.

user-avatar

Simona Knotková

19. 03. 2019 | 10:00

Zavří­t reklamu