Poručík Fridrich Lengfeld položil svůj život, aby zachránil nepřítele

Poručík Fridrich Lengfeld položil svůj život, aby zachránil nepřítele | zdroj: warhistoryonline.comn


Německý důstojník šel pro raněného Američana a zemřel v minovém poli

TÉMATA: německo | druhá světová válka | osobnosti | usa

user-avatar

Tomáš Chalupa

5. 04. 2015 | 07:15

Lidskost je něco, co se objevuje na všech stranách fronty a ve všech válkách. Je často skrytá, nenápadná a mnohdy se na ni zapomíná. Takový je i příběh poručíka Fridricha Lengfelda, který položil život za to, aby mohl zachránit nepřítele.

Bylo 12. prosince 1944, válka byla pro Německo dávno prohraná, ale poručík Fridrich Lengfeld se svou střeleckou rotou vzdoroval v Hürtgenském lese útokům Američanů, kteří se snažili prorazit směrem na Berlín. Jeho jednotka byla těžce otřesená z předchozích bojů, ale Lengfeldovi muži se drželi. Po jednom z útoků Američanů, které se Němcům podařilo odrazit, se ze země nikoho mezi liniemi ozýval nářek těžce zraněného amerického pěšáka. Lengfeld věděl velmi dobře, že Američan leží uprostřed německého minového pole. Také ale věděl, že muž leží příliš daleko od amerických zákopů a že odtud mu pomoc v nejbližších chvílích nepřijde. Jenže raněný Američan nemohl čekat, nezbývalo mu už moc času.

Lengfeld nějakou dobu váhal, ale pak už nemohl déle snášet Američanův zoufalý řev. Zformoval narychlo záchrannou četu s viditelnými vestami s červenými kříži a nosítky. Pak rychle vylezli ze zákopu a zamířil za hlasem. Jenže pak Lengfeld šlápl na minu a jeho tělo bylo provrtáno množstvím malých šrapnelů. Dostali ho zpět, ale o devět hodin později zemřel v polní nemocnici. Jaký byl osud zraněného Američana, není dodnes známo.

Jeho snaha zachránit nepřítele byla po válce oceněna. Na německém vojenském hřbitově v Hürtgenu má hned u vstupu Lengfeld bronzový  pomník, který připomíná jeho hrdinský a vysoce lidský čin. Postavili ho zde z vděčnosti Američané a je to jediný jimi postavený pomník na jakémkoliv německém vojenském hřbitově. Poslední žijící svědek této události Hubert Gees, který sloužil jako spojka, vzpomíná na Lengfelda takto: „Poručík Lengfeld byl jeden z nejlepších důstojníků v Hürtgenském lese. Nikdy po nikom nechtěl víc, než co byl ochoten udělat sám. Nelze najít žádný větší extrém než riskovat svůj život pro někoho, kdo bojuje ve válce proti vám. Velmi to kontrastuje s lhostejností, která panuje mezi lidmi k sobě navzájem v dnešních dobách.“   

user-avatar

Tomáš Chalupa

5. 04. 2015 | 07:15

Zavří­t reklamu