Kolaboranti z celé Evropy zřejmě stále dostávají od Německa peníze za to, že spolupracovali s nacisty.

Kolaboranti z celé Evropy zřejmě stále dostávají od Německa peníze za to, že spolupracovali s nacisty. | zdroj: warhistoryonline.com


Německo dodnes vyplácí důchody kolaborantům z Belgie a dalších zemí

TÉMATA: německo | evropa | druhá světová válka | kolaborace | okupace | penze

user-avatar

Tomáš Chalupa

23. 10. 2019 | 16:45

I 75 let po skončení druhé světové války Německo platí svým spojencům a kolaborantům z řad britských a belgických občanů. Ti už jsou v důchodovém věku, a tak jim z Německa chodí štědré penze za to, že v těžkých chvílích zradili své země.

Belgická vláda už vyzvala Německo, aby s vyplácením těchto důchodů přestalo a zveřejnilo jmenný seznam lidí, kteří tyto peníze dostávají. Podle výboru ministerstva zahraničí by mělo jít asi o třicítku osob.

Adolf Hitler za druhé světové války rozhodl, že lidé z okupovaných zemí, kteří projevují dlouhodobou loajalitu, poslušnost a spolupráci s nacistickým Německem, mají mít stejné postavení jako Němci, a to včetně občanství. Díky tomu mají dodnes nárok na německé penze. Ve své době to však byli opovrženíhodní kolaboranti.

Německá vláda odmítla zveřejnit jména těchto lidí s ohledem na ochranu jejich soukromí a osobních dat. Jen uvedla, že Belgičanů je jen 18 a ani jeden z nich nebyl členem Waffen-SS, což byly jednotky SS, určené k běžným vojenským operacím. Peníze, které tito lidé dostávají, se liší. Jde o částky od 435 eur do 1275 eur měsíčně, tedy rozhodně nejde o zanedbatelné peníze.

Belgická vláda o těchto penzích ví už od roku 1997 a od té doby se opakovaně snaží zjistit jména příjemců a stejně tak bojuje za zrušení těchto plateb. Belgická stanice RTBF uvedla, že podobné platby chodí také obyvatelům Švédska, Španělska, Švýcarska a Velké Británie. Všechny tyto země byly buď neutrální, nebo je Německo nemělo pod kontrolou. Šlo tedy o obyvatele, kteří s Německem spolupracovali zcela dobrovolně, a nikoliv na základě nátlaku okupačních sil. Figurují však mezi nimi i obyvatelé Německem okupovaného Nizozemska, kterých má být 34. Podle historiků mezi nimi budou pravděpodobně i váleční zločinci.

Je také nutné si uvědomit, že původně byly počty těchto lidí mnohem vyšší. Jen v Belgii bylo ještě v roce 2012 přes 2000 lidí, kteří tyto penze pobírali. Drtivá většina jich ale zemřela. I tak jde ale o zjevný nesoulad mezi různými čísly, protože Německo mluví dnes jen o 18 lidech. Dokud nebude proveden kompletní audit těchto výplat, pak se zřejmě pravdu nedozví ani belgická vláda. Fakt, že Německo vyplácí nemalé peníze kolaborantům z celé Evropy a nehodlá s tím přestat ani zveřejnit jména těchto lidí, je každopádně skandální.

user-avatar

Tomáš Chalupa

23. 10. 2019 | 16:45

Zavří­t reklamu