Němci ničí své koleje při ústupu z Ruska. Mají k tomu speciální stroj Schienenwolf. | zdroj: youtube.com


Němci prchající z Ruska za sebou ničili koleje železničním vlkem

TÉMATA: německo | druhá světová válka | železnice | technologie | zbraně

user-avatar

Tomáš Chalupa

10. 11. 2015 | 14:00

Když se německá vojska začala v roce 1943 stahovat, či lépe řečeno prchat ze Sovětského svazu, vojáci za sebou ničili všechno včetně železničních tratí. Měli k tomu dokonce speciální stroj zvaný Schienenwolf, tedy železniční vlk.

Schienenwolf, někdy také nazývaný Schwellenpflug, je kolejní vůz opatřený na svém konci mohutným hákem. Ten za sebou vyrývá koleje ze země tak, aby byly nepoužitelné pro nepřítele. Ničitele kolejí začal vyrábět Kruppův koncern v roce 1942, protože právě tehdy začalo být jasné, že z Ruska se bude spíše ustupovat, než aby se dál dobývalo. Hák byl zapřažen za vagon a tažen dvěma lokomotivami. Pohyboval se po kolejích rychlostí 7-10 km/h. K obsluze byla potřeba jednotka o deseti mužích. Souprava byla vybavena také výbušninami a protileteckými kulomety a děly. Pražce byly zničeny vždy na sto procent, koleje ze 70 až 93 %.

Zajímavé je, že Rusové používali jiné rozpětí kolejí a také jiné pražce. Němci na obsazeném území museli přebudovávat železniční traťe, protože německé vlaky byly těžší než ty ruské. Museli také nahradit dřevěné pražce ocelovými. Když potom z Ruska ustupovali, ničili doslova své vlastní koleje, které tam před rokem nebo dvěma sami položili.  

user-avatar

Tomáš Chalupa

10. 11. 2015 | 14:00

Zavří­t reklamu