válkaČeskoslovenskoobjevy

Němci chtěli unést Roosevelta, Churchilla a Stalina z Teheránu

Němci chtěli unést Roosevelta, Churchilla a Stalina z Teheránu
Zdroj: Wikimedia Commons

V říjnu roku 1943 Němci prolomili spojenecký kód a dozvěděli se, že nejvyšší představitelé spojenců plánují důležitou schůzku v Teheránu. Nacisté tak začali plánovat nejambicióznější tajnou operaci s cílem zabít nebo unést všechny tři své úhlavní nepřátele – Stalina, Churchilla a Roosevelta.

Tomáš Chalupa 16. listopadu 2021

Autorem a hlavním realizátorem plánu byl slavný důstojník SS Otto Skorzeny. Plán se jmenoval Velký skok. Jenže plán byl hned v počátku prozrazen. Jistý Ulrich von Ortel jej prozradil ruskému tajnému agentovi Kozněcovovi, který se maskoval jako německý důstojník. Sověti tak o Velkém skoku od počátku věděli, ale rozhodli se nic nepodnikat a nechat celou věc běžet dál.

Němci poslali do Teheránu šest operativců se zbraněmi. Sověti je sledovali a četli jejich radiokomunikaci. Když dorazil do Teheránu bývalý americký prezident Franklin Delano Roosevelt, byl informován, co Němci chystají a že celá záležitost je pod kontrolou. Jediné nebezpečí hrozilo při převozu ze sovětské ambasády na americkou, takže nakonec Rooseveltovi nabídli, aby zůstal na sovětské. Sověti pak obklíčili německé radiooperátory a donutili je zavolat jim do Berlína, že akce se ruší.

Později se objevily také názory některých historiků, že žádný plán Velký skok ve skutečnosti neexistoval a cílem bylo pouze pod falešnou záminkou zdržet Roosevelta na sovětské ambasádě, která byla prošpikována odposlouchávacími zařízeními. Ale tyto hypotézy se nikdy nepotvrdily a obecně se má za to, že Velký skok skutečně Němci naplánovali.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu