válkaČeskoslovenskoobjevy

Nemajetní Inkové mohli platit daně kbelíkem vší

Nemajetní Inkové mohli platit daně kbelíkem vší
Zdroj: Wikimedia Commons/Brooklyn Museum
+ 2 fotky+ 3 fotky

V historii se platilo lecčíms - kameny, korálky, peřím, ale zřejmě nejbizarnější platidlo měli starověcí Inkové. Ti mohli za určitých okolností uhradit daň vědrem plným vší.

Tomáš Chalupa 20. května 2021

Incká říše byla mocná, centrálně řízená říše se silnou ekonomikou. Expandovala do okolí a podmaňovala si další územní celky, někdy vojenskou, jindy mírovou cestou. Významnou roli v tomto procesu hrál tribut – poplatek nebo chcete-li daň, kterou musel správce dané provincie odvést do centrální pokladny. Splácet se dal různě – prací, dobytkem nebo zbožím. Za to si mohlo dané území vládnout podle svých zvyků, udržovat své kulturní tradice i náboženství.

Problém byl, že Inkové neměli žádnou vlastní měnu ani rozvinutý trh. Je těžké něco někomu platit, když dotyčný ani vy neznáte peníze. Ale v případě tributu nešlo jen o nějaký ekonomický prospěch, ale také o vyjádření spojitosti s říší a akceptaci daného stavu. Kdo platil, ať už jakkoliv, ten tím znovu stvrzoval, že status quo přijímá. Vládce si tak opakovaně ověřoval, že okrajové a nové části říše jsou stále loajální. Inkové nejezdili na koni, cestování na velké vzdálenosti bylo nesmírně obtížné, udržovat loajalitu posíláním vojska nebylo efektivní a nedalo se takto obří říši vládnout. Pojítkem všeho tak byl právě tribut.

Thumbnail # Chrám vody Tipón: Jak Inkové dokázali vybudovat jednu z největších uměle zavlažovaných zahrad na světě?
Mohlo by Vás zajímat:

Chrám vody Tipón: Jak Inkové dokázali vybudovat jednu z největších uměle zavlažovaných zahrad na světě?

Stejný systém ale prorůstal celou společností, tribut byl jedním z pilířů incké říše a platili ho i jednotliví lidé, opět jako důkaz loajality k celku. Nebyla to v pravém smyslu slova daň, protože význam platby byl spíše symbolický.

Pro nemajetnou třídu obyvatel platilo pravidlo, že i oni musí platit tribut, ovšem jelikož nic nemají, mohou zaplatit tím, že do nádoby shromáždí co nejvíce vší. Tento nepříjemný hmyz sužoval právě nemajetné a nejnižší třídy obyvatel, takže nebyl pro ně problém dostatek vší nasbírat a poslat výše. Absolutně bezcenná věc ovšem měla v očích vládců stejnou váhu jako cokoliv jiného  – člověk tím přijímal vládu Inků, a to bylo to nejpodstatnější.

Další články

Zavří­t reklamu