Větrný mlýn Příčovy. Foto: Irena Brožová

Větrný mlýn Příčovy. Foto: Irena Brožová | zdroj: itras.cz


Největší větrný mlýn nestojí v Holandsku, ale v Příčovech na Sedlčansku. Jeho historii však obestírá tajemství

TÉMATA: česko | památky

user-avatar

Irena Gruberová

12. 03. 2015 | 07:45

Nejkrásnější, nejstarší, největší. Takovými superlativy je ověnčen větrný mlýn holandského typu, jenž nestojí v Holandsku, ale u obce Příčovy na Sedlčansku. Z původní stavby se sice dochovalo dnes už jen torzo, ale i tak udivuje svojí velikostí. V naší zemi ani v zahraničí tak bytelnou stavbu tohoto typu nenajdete.

Zřícenina mohutné kruhové stavby, která shlíží na Příčovy od západu z vršku Chlumky (400 m. n. m.), upoutá pozornost každého kolemjdoucího. Její rozměry hovoří za vše: vnější průměr je 13,5 metru, výška 10 metrů a zdivo u země má sílu 1,2 metru.

Dvakrát to tu byli z Holandska přeměřovat. A máme to potvrzené: je největší," chlubil se před lety do médií bývalý starosta Příčov Pavel Nevlida. Nad stavbou se však dodnes vznáší několik otazníků.

Jak větřák přesně vypadal, jaké bylo jeho zařízení a vybavení, není známo. Písemné prameny o tom mlčí. Odborníci z Holandska zapochybovali, zda vůbec šlo o technickou stavbu, neboť svou velikostí neodpovídal běžným rozměrům větrných mlýnů. Archeologický a stavebně historický průzkum v 90. letech však prokázal, že se v něm skutečně mlela mouka pomocí větrné energie. Zděná budova z lomové žuly pravděpodobně neměla typickou otáčivou střechu, ale nesla dřevěnou konstrukci a na té byla posazena ještě jedna konstrukce s mlecím zařízením.

Původní podobu mlýna můžeme odvodit jen z jeho pozůstatků.

Dodnes se neví, kdo nechal mlýn postavit. Spekuluje se o Lobkovicových i o Jakubu Krčínovi z Jelčan a Sedlčan, kterému Sedlčansko patřilo po celá dvě desetiletí.

Přesné záznamy o vzniku mlýna však neexistují. Poprvé je mlýn zmiňován v roce 1604 v Urbáři lobkovického panství. Píše se tam, že mlýn Chlumky má dvě kola a je najat mlynáři na třetinu. Pochází-li mlýn skutečně již z této doby, jde o unikát, neboť ostatní mlýny holandského typu se u nás začaly stavět většinou až od poloviny 18. století.

Odborníci však o takovém stáří mlýna spíše pochybují a domnívají se, že zde tehdy spíše stál jiný mlýn a ten dnešní vznikl asi v 1. polovině 18. století. Mohl patřit rodu Schönpflugů, kteří si v Příčovech v té době postavili zámek.

Stejně jako není známa doba jeho vzniku, neví se ani, kdy byl mlýn opuštěn. Pravděpodobně byl z neznámých důvodů částečně pobořen někdy ve druhé polovině 18. století.

Nejasnosti příčovský mlýn provázejí ale i dnes. Není totiž jasné, kdo jej dnes vlastní a měl by se o něj postarat. Obec, která v roce 1995 provedla na vlastní náklady fixaci horní a spodní římsy mlýna, není jeho majitelem. Není jím ani stát, ač jde o technickou památku. Větřák totiž stojí na soukromém pozemku. Jeho vlastník ale už nežije, což situaci komplikuje, neboť se neví, kdo je dědicem. „S těmi vlastnickými vztahy je to dnes složité. Rádi bychom navázali kontakt s dědici a pozemek od nich odkoupili, do té doby však nemůžeme se stavbou nijak nakládat a žádat na její opravu dotace,“ sdělil pro ExtraStory nynější starosta obce Pavel Kymla. Jeho nejpřednější starostí teď je, jak jedinečný technický památník uchránit před vandaly. Před měsícem totiž neznámý výtržník větrný mlýn postříkal sprejem. 

témata

user-avatar

Irena Gruberová

12. 03. 2015 | 07:45

Zavří­t reklamu