válkaČeskoslovenskoobjevy

Největší vertikální kartotéka světa stávala v Praze, úředníci ji obsluhovali z výtahu

Největší vertikální kartotéka světa stávala v Praze, úředníci ji obsluhovali z výtahu
Zdroj: democraticunderground.com

Fotka z roku 1937 dává nahlédnout do Ústředního sociálního ústavu v Praze, který se tenkrát pyšnil největší vertikální kartotékou na světě. Sahala od podlahy až ke stropu, obsahovala přes 3000 zásuvek, na výšku měřila přes tři metry a celkově zabírala plochu okolo 1200 metrů čtverečních. Její součástí byly elektrické zdvižné stoly, které jezdily nahoru a dolů a posouvaly se doleva i doprava. Úředníci je ovládali pouhým stisknutím tlačítka. Také zásuvky se vysouvaly a zasouvaly samočinně. Jak stojí uvedeno v archivním popisku k fotografii, práci, kterou dříve vykonávalo 400 pracovníků, nyní díky těmto technickým inovacím zvládá pouhých dvacet úředníků s minimálně vynaloženým úsilím.

Yvonne Pokorná 24. března 2017

Československý stát se už od svého založení v roce 1918 snažil zlepšovat sociální podmínky obyvatelstva, soustavně proto zkvalitňoval a rozšiřoval sociální správu, která vesměs spadala pod ministerstvo sociální péče. O reformy v sociální sféře se zasloužil první československý prezident Tomáš Garrique Masaryk (1850-1937), který stál stál u zrodu zákona o podpoře v nezaměstnanosti a osmihodinové pracovní době (byli jsme prvním státem, který osmihodinovou pracovní dobu uzákonil). Již v roce 1919 měli všichni pracující nárok na nemocenské pojištění.

Situaci v letech 1929 až 1933 sice zbrzdila a zhoršila světová hospodářská krize, ale od druhé poloviny 30. let stát expanduje v sociální politice, a Československo se tak dá již považovat za stát s moderní sociální politikou. Jejímu rozvoji nezabránila ani 2. světová válka, která naopak vedla ke zvýšení celkových sociálních opatření. Stupňovitým vývojem dospěla většina evropských států, včetně Československa, k „silnému sociálnímu státu“, mezi jehož hlavní priority patří sociální správa.

Další články

Zavří­t reklamu