válkaČeskoslovenskoobjevy

Největší chrám světa Angkor Vat má další tajemství: radary odhalily pod zemí neznámé spirály a věže

Největší chrám světa Angkor Vat má další tajemství: radary odhalily pod zemí neznámé spirály a věže
Zdroj: livescience.com
+ 1 fotka+ 2 fotky

Moderní technologie nevyřešily, ba naopak ještě prohloubily tajemství, které obklopuje chrámový komplex Angkor Vat v Kambodži. Letecké snímky odhalily, že největší chrám světa obklopuje půl druhého kilometru dlouhá tajemná stavba s věžemi a obří spirálou z písku.

tyrion 23. prosince 2015

Tajemné stavby pod chrámovým komplexem Angkor Vat v Kambodži objevili výzkumníci z Univerzity v Sydney. Pomocí dálkového laserového průzkumu LIDAR a pozemního radaru identifikovali osm zřícených věží a pozůstatky masivní stavby ve tvaru pravoúhlé spirály. Zjistili tak, že největší chrám světa byl mnohem rozlehlejším komplexem, než se předpokládalo.

Pravoúhlé spirály z písku

Pravoúhlé spirály z písku

Za nejpozoruhodnější objev považují více než 1500 metrů dlouhou stavbu podél jižní strany chrámu. Její spirálovitý tvar nelze ze země vůbec rozpoznat. Jak výzkumníci uvedli ve studii, o této unikátní stavbě neměli sebemenší tušení a její existenci si neumí vůbec vysvětlit. „Její funkce zůstává neznámá, zatím se nic podobného v Angkoru nenašlo,“ řekl profesor Roland Fletcher. Soudí, že se asi dlouho nepoužívala vzhledem k tomu, že ve 12. století byl skrze ni vykopán kanál. „Prvky spirály mohly být funkční po krátký čas od poloviny do konce 12. století,“ napsali vědci ve studii. Je také možné, že stavba nebyla nikdy dokončena.

Osm věží zasypaných na jižní straně chrámového komplexu je vyznačeno žlutě.

Osm věží zasypaných na jižní straně chrámového komplexu je vyznačeno žlutě.

Kromě spirál výzkumníci také našli v západní části Angkor Vatu zbytky osmi zřícených věží, postavených z pískovce a lateritu, které svým uspořádáním tvoří čtverec. Vědci se domnívají, že mohly sloužit jako svatyně v době výstavby hlavního chrámu. „Jakmile byl hlavní chrám dokončen, svatyni zdemolovali,“ vysvětlili.

Výzkumníci rovněž zmapovali okolí chrámu, kde se měly nacházet posvátné okrsky s chrámovými městy. Odkryli zde síť cest, jezírek, příkopů, valů a dalších staveb, které svědčí o tom, že zde dříve žili lidé, kteří chrámový komplex stavěli a obsluhovali. „To zpochybňuje naše tradiční chápaní sociální hierarchie v angkorské komunitě a ukazuje, že chrámový okrsek možná nebyl výhradně doménou bohaté a kněžské elity,“ soudí Fletcher.

Okolí chrámu s příkopy, valy a jezírky

Okolí chrámu s příkopy, valy a jezírky

Výzkumný tým také zjistil, že chrámový komplex byl v dávné minulosti obehnán dřevěnými stavbami k posílení své obrany. „Jde o první a zatím jediný známý případ, kdy byl angkorský chrám systematicky upravován pro účely obrany,“ poznamenal Fletcher. Šlo o poslední stavbu v Angkoru a závěrečnou snahu ubránit se vzrůstajícímu vlivu sousedního města Ayutthaya. Stavba opevnění tak předznamenala konec slávy Angkoru, které bylo od 9. do 15. století hlavním sídlem říše Khmerů.

Chrám Angkor Vat v Kambodži

Chrám Angkor Vat v Kambodži

Angkor Vat je chrám nacházející se v Angkoru v Kambodži. Byl postaven počátkem 12. století pro krále Súrjavarmana II. jako královský chrám a hlavní město. Angkor Vat je největším a nejlépe zachovalým chrámem celé oblasti a jako jediný zůstal významným náboženským centrem od svého založení – nejprve hinduistickým, poté buddhistickým. Chrám je vrcholným příkladem khmerské architektury, stal se symbolem Kambodže a je zobrazen na její státní vlajce. Se svou celkovou výměrou kolem 1 km² je navíc považován za nejrozlehlejší náboženský komplex na světě.

Další články

Zavří­t reklamu