válkaČeskoslovenskoobjevy

Nejstarší známé vyobrazení noční oblohy je pravděpodobně mladší, než se vědci domnívali

Nejstarší známé vyobrazení noční oblohy je pravděpodobně mladší, než se vědci domnívali
Zdroj: Wikimedia Commons, Dbachmann, CC BY-SA 3.0

Spory o původu disku z Nebry, nejstaršího známého vyobrazení oblohy, neutuchají. Pochybnosti o jeho skutečném stáří vyjádřila ve své studii dvojice německých vědců.

Simona Knotkova 22. června 2021

V roce 1999 našli hledači s detektorem kovu poklad, který obsahoval také bronzový kotouč se zlatými inkrustacemi Slunce, Měsíce a hvězd. Podle místa nálezu nedaleko německého města byl kotouč pojmenován jako disk z Nebry. Detektoráři se ho pokoušeli prodat na černém trhu, ale o jejich objevu se dozvěděli pracovníci muzea, kterým se jej nakonec podařilo získat. Radiokarbonovou metodou bylo určeno, že poklad patrně pochází ze starší doby bronzové, cca ze 16. století př. n. l. To by znamenalo, že disk je nejstarším známým vyobrazením noční oblohy. Vědci se ale ohledně jeho stáří nemohou shodnout. Podle některých je sporné, zda disk vůbec patří ke zbytku nalezených věcí, mezi nimiž byly například nože, náramek či dláto.

Thumbnail # Nebeský disk z Nebry je nejstarším zobrazením naší galaxie
Mohlo by Vás zajímat:

Nebeský disk z Nebry je nejstarším zobrazením naší galaxie

Problematikou se ve své studii naposledy zabývala dvojice badatelů Rüdiger Krause a Rupert Gebhard, kteří na základě analýzy kovu zpochybnili původní dataci. Zatímco jindy jsou všechny předměty z jednoho pokladu vyrobené z materiálů, které se vyráběly v místě nálezu, materiál artefaktů z Nebry prý pocházel z více míst ve východních Alpách. Vědci jsou tudíž názoru, že kotouč ve skutečnosti pochází z doby železné a je cca o tisíc let mladší, než se původně myslelo.

Thumbnail # Tajemné disky z Tibetu: zanechali je v jeskyních návštěvníci z nebes?
Mohlo by Vás zajímat:

Tajemné disky z Tibetu: zanechali je v jeskyních návštěvníci z nebes?

Proti jejich odborné práci, která vyšla v žurnálu Archäologische Informationen, se ale ohradil Státní archeologický ústav v Sasko-Anhaltsku.

„Kolegové nejenom ignorovali množství publikovaných výsledků bádání z posledních let,  jejich argumenty lze také snadno vyvrátit. Kupříkladu srovnání disku s dalšími nalezenými věcmi, o jejichž stáří z doby bronzové není pochyb, nebo tvrzení, že kousky ulpěné hlíny na kotouči nekorespondují s hlínou na dalších předmětech a že geochemická analýza kovů nevypovídá o jejich vzájemném vztahu. Taková prohlášení jsou prokazatelně chybná,“ sdělil ústav ve svém prohlášením.

Další články

Zavří­t reklamu