Toto je nejstarší slovník na světě, pochází z království Ebla a překládá eblajské pojmy do sumerštiny

Toto je nejstarší slovník na světě, pochází z království Ebla a překládá eblajské pojmy do sumerštiny | zdroj: messagetoeagle.com


Nejstarší slovník je destička stará 4500 let

TÉMATA: archeologie | nálezy | sýrie

user-avatar

chalkon

3. 05. 2017 | 09:00

Nejstarší dochovaný slovník pochází z jednoho z nejstarších království v Sýrii zvaném Ebla. Jde o hliněnou destičku psanou klínovým písmem, která je 4500 let stará.

Dnešní Tell Mardích, vzdálený asi 60 km jihozápadně od Aleppa, byl ve 26. až 24. století př.n.l. centrem starověkého městského státu jménem Ebla. Ebla byla hospodářským a politickým rivalem Sumeru, kontrolovala území od východního Středomoří k Eufratu. 

Hlavního rozmachu dosáhl tento stát ve dvou obdobích, a to okolo let 2750 až 2200 př. n. l a později v letech 1800 až 1650 př. n. l.

O velkoleposti tohoto období eblajské civilizace svědčí pozůstatky velkého paláce. Vcházelo se do něj branou, která byla vysoká asi 12 až 15 metrů. Palác byl v průběhu doby několikrát zvětšován, aby se vyhovělo rostoucím potřebám stále mocnější vlády. Úředníci pracovali pod složitým systémem hierarchie — král a královna měli k ruce „pány“ a „starší“.

V paláci bylo nalezeno více než 17 000 hliněných tabulek a úlomků. Tyto dokumenty svědčí o rozsáhlé obchodní činnosti, jež v Eble probíhala. Město obchodovalo například s Egyptem, jak je patrné z královských symbolů dvou faraónů. 

Tabulky byly psány především sumerským klínopisem. Některé však byly v eblajštině, což je velmi starobylý semitský jazyk, který byl právě díky nim rozluštěn.

Na jedné z destiček byly seznamy položek jak v sumerštině, tak v eblajštině. Mnozí vědci to označují za nejstarší dochovaný dvojjazyčný slovník, přestože některé zdroje uvádějí, že ještě starší slovníky byly nalezeny v Číně. V tomto případě šlo ale o jednojazyčné výkladové slovníky. 

Giovanni Pettinato, jenž eblajské tabulky rozluštil, naznačil, že mimo jiné možná obsahují jména osob a míst, o nichž se o staletí později mluví v Bibli. Jeho názory však ve vědecké komunitě vyvolaly velké kontroverze.

 

 

 

 

user-avatar

chalkon

3. 05. 2017 | 09:00

Zavří­t reklamu