válkaČeskoslovenskoobjevy

Nejstarší objevený virus na světě má 4500 let. Lidstvo napadá dodnes

Nejstarší objevený virus na světě má 4500 let. Lidstvo napadá dodnes
Zdroj: allthatsinteresting.com

Vědci zkoumali 300 lidských koster z doby bronzové. Nalezli mezi nimi dvanáct genomů viru hepatitidy B, z nichž nejstarší pochází z doby před 4500 lety.

Simona Knotkova 1. března 2020

Virus způsobující hepatitidu B (HBV) byl nalezen v kosterních pozůstatcích, které pocházely z německého Karsdorfu. Jeho nositel byl součástí kultury se zvoncovitými poháry, jež se na území západní a střední Evropy a Maroka pohybovala v období 2900 př. n. l. až 1800/1700 př. n. l. Nejedná se tak pouze o nejstarší dosud nalezený HBV, ale o nejstarší nalezený virus vůbec.

Dalších jedenáct nalezených genomů viru bylo mladšího data a pocházelo z území Asie a Afriky. Badatelům se také podařilo objevit mutaci viru, která se do dnešní doby nedochovala.

„Je to nesmírně významná chvíle, která nám přináší nové poznatky o jednom z nejdůležitějších lidských patogenů,“ sdělil virolog ze Sydneyské univerzity Edward C. Holmes.

Před tímto objevem byl za nejstarší nalezený virus hepatitidy B považován vir z doby před 450 lety.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu