Tento světlý nazelenalý meteorit je starší než naše planeta.

Tento světlý nazelenalý meteorit je starší než naše planeta. | zdroj: messagetoeagle.com


Nejstarší meteorit z neznámého mimozemského zdroje má velmi neobvyklé složení

TÉMATA: vesmír | horniny | meteority | sluneční soustava

user-avatar

Yvonne K.

19. 11. 2018 | 10:00

Vědci zkoumali krásný světlezelený meteorit, který je velmi neobvyklý svým stářím i podivným složením. Datovali ho do období, kdy se vytvořila sluneční soustava, tedy zhruba před 4,6 miliardami let. Je tak starší než planeta Země. Meteorit pochází z neznámého mimozemského zdroje, možná z velkého, geologicky složitého tělesa, které se vytvořilo v rané sluneční soustavě.

Meteorit známý jako NWA 11119 nalezl v roce 2016 jistý nomád na písečné duně v africké Mauretánii. Později ho předal prodejci meteoritů, který jej nabídl profesorovi a řediteli Meteoritického ústavu Carlu Ageemu.

"Je to nejstarší meteorit vyvřelého původu, jaký byl kdy zaznamenán,” uvedl profesor Agee v tiskové zprávě. "Nejde jen o extrémně neobvyklý typ horniny; tento nám sděluje, že ne všechny asteroidy vypadají stejně. Některé z nich vypadají téměř jako zemská kůra, protože jsou podobně světle zabarvené a plné SiO2. Nejenže existují, ale vznikly během jedné z nejranějších sopečných událostí, k nimž došlo ve sluneční soustavě."

Meteorit je zároveň výjimečný v tom, že jde o takzvaný achondrit. To jsou vzácné meteority, s větší, hrubší velikostí zrna a šedou barvou. Patří mezi vzácné meteority a tvoří pouze 3% z na Zem spadlých meteoritů. Meteorit NWA 11119 představuje nejstarší známý případ horniny bohaté na křemík, která pochází z kůry tělesa ve sluneční soustavě.

“Mineralogie této horniny je velmi, velmi odlišná od všeho, na čem jsme dříve pracovali,” prohlásila Poorna Srinivasan, hlavní autorka studie. "Prozkoumala jsem mineralogii, abych pochopila všechny fáze tvorby meteoritu. To hlavní, čeho jsme si ze všeho nejdřív všimli, byly velké krystaly oxidu křemičitého, které jsou podobné minerálním křemenům. Když jsme provedli další analýzu obrazu za účelem určit množství přítomného SiO2, zjistili jsme, že tvoří ohromujících 30 procent celkového meteoritu – toto množství je neslýchané u meteoritů a najdeme ho pouze u některých vulkanických hornin ze Země,” dodala vědkyně.

Testy ukázaly, že objekt je nepochybně mimozemského původu.

"Na základě izotopů kyslíku víme, že je to z mimozemského zdroje někde ve sluneční soustavě, ale nejsme schopni to přiřadit nějakému známému tělesu pozorovanému teleskopem,” vysvětlila Srinivasan. "Přes naměřené izotopické hodnoty jsme však byli schopni jej propojit s dalšími dvěma neobvyklými meteority (Northwest Africa 7235 a Almahata Sitta), což naznačuje, že všechny pocházejí ze stejného mateřského tělesa – možná velkého, geologicky složitého, jež se formovalo v raném solárním systému,” upřesnila.

Jednou z možností je, že toto mateřské těleso bylo zničeno kolizí s jiným asteroidem nebo planetesimálou (malá kamenná nebo ledová tělesa o velikosti jednotek km, o nichž se předpokládá, že dala vzniknout sluneční soustavě). Některé z jeho vyvržených fragmentů nakonec dosáhly oběžné dráhy Země, proletěly atmosférou a skončily jako meteority na zemi – v případě NWA 11119 v Mauretánii v dosud neznámé době v minulosti.

"Izotopy kyslíku NWA11119, NWA 7235 a Almahata Sitta jsou totožné, ale tato hornina – NWA 11119 – je něčím úplně jiným než některý z více než 40 000 meteoritů, které byly nalezeny na Zemi," dodala Srinivasan.

Výzkum zveřejněný v Nature Communications potvrdil, že NWA 11119 je nejstarší vyvřelý meteorit, jehož stáří se odhaduje na 4,565 miliardy let. Podobné meteority nám zpřesňují poznatky o složení a geochemické evoluci těles v době samotného vzniku sluneční soustavy. 

user-avatar

Yvonne K.

19. 11. 2018 | 10:00

Zavří­t reklamu