válkaČeskoslovenskoobjevy

Nejstarší mapa světa pochází z Babylonu

Nejstarší mapa světa pochází z Babylonu
Zdroj: ancientpages.com

Babylonská mapa světa zvaná Imago mundi je jeden z nejcennějších archeologických nálezů v historii lidstva. Pochází zřejmě z města Sippar na jihu Iráku, kde se kdysi rozkládala mocná Babylonská říše.

Tomáš Chalupa 20. června 2018

Imago mundi neboli Mapa světa byla vytvořena v 6. nebo 7. století před naším letopočtem. O tom, zda jde o nejstarší mapu světa, se vedou spory, ale rozhodně jde o mapu nejznámější. Staří Babyloňané na ní zachytili tehdejší svět, jak jej znali. Centrem světa je samozřejmě Babylon, obklopen dalšími říšemi a mořem. Jde podle všeho o kopii nějaké ještě starší mapy, která se nedochovala.

Svět je na ní rozdělen do dvou soustředných kruhů. Ten menší představuje Zemi, na které se nachází množství měst. Prostor mezi vnitřním a vnějším kruhem představuje moře. Z ne příliš kompletního textu, který přináleží k mapě, se dozvídáme také o podivných monstrech, bestiích i hrdinech, kteří tamní kraje obývají. Vidíme různá města, jak Ninive, Der, Susu a Uru. Znázorněna je i řeka Eufrat a bažiny kolem ní.

Celkově jde o velmi zdařilou ukázku starověké topografie. Samozřejmě na mapu nelze klást dnešní kritéria, nicméně na tehdejší dobu to byl mimořádný počin. Regiony a města jsou umístěny alespoň přibližně správně. Mapa ale nesloužila přímo k orientaci, rozhodně se podle ní nikdo nikam neplavil. Spíše to bylo celkové vidění světa očima Babyloňanů. Byl to svět plný mystických postav a bájných stvůr.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu