válkaČeskoslovenskoobjevy

Nejmenší město v Česku má 73 obyvatel

Nejmenší město v Česku má 73 obyvatel
Zdroj: sokolovskydenik.cz
+ 9 fotek+ 10 fotek

Horské obci Přebuz byl v roce 2007 vrácen statut města. Se svými 73 obyvateli drží jednoznačně primát nejmenšího města v Česku. Ještě před druhou světovou válkou žilo ve městě a jeho okolí téměř 3000 obyvatel, většinou však německé národnosti.

Václav Pokorný 8. srpna 2019

Přebuz se nachází v jednom z nejpůsobivějších míst celých Krušných hor. Leží na křižovatce silnic z Nejdku, Šindelové a Stříbrné v nadmořské výšce 886 metrů. Žije zde 73 obyvatel, což je nejnižší počet obyvatel ze všech měst v Česku. Součástí města jsou i katastry dnes již zaniklých obcí Chaloupky a Rolava.

První písemné zmínky o Přebuzi pochází z roku 1553, kdy Viktorin Šlik udělil obci práva města, ale již ve 13. století se v okolí dolovalo a rýžovalo stříbro. Později se zde začal těžit cín a prosperita zdejších dolů dosáhla největšího rozkvětu v letech 1698–1760.

Pozůstatky po důlní činnosti je zde možné nalézt ještě dnes. Jde o takzvané pinky, což jsou jamkovité nebo trychtýřovité prohlubně terénu, které vznikly zavalením vyrubaných podzemních prostor nebo povrchovým dobýváním nerostů.

Po útlumu hornictví se zdejší obyvatelé kromě zemědělství živili těžbou palivové rašeliny, paličkováním krajek, domácí výrobou perleťových knoflíků, rukavic a vyšívaného tylu. Ve městě byla škola paličkování, městu náleželo i právo várečné (vaření piva).

Před druhou světovou válkou žilo ve městě a jeho okolí téměř 3000 obyvatel, většinou německé národnosti. Po jejím skončení byli téměř všichni původní obyvatelé Přebuzi i jejích místních částí násilně vysídleni. Město zůstalo téměř liduprázdné a v roce 1950 zde žilo jen 163 obyvatel. V důsledku malého počtu obyvatel zanikla později i škola, následně pak i místní obchod.

Z původních 484 domů se do dnešních dnů dochovalo pouze 47, ve kterých žije 73 lidí. I přes tuto skutečnost požádala obec o vrácení statutu města a v roce 2007 jí poslanecká sněmovna vyhověla.

Dnešní Přebuz je však především rekreační středisko. V okolí vede mnoho turistických a cykloturistických tras, které se v zimě využívají jako lyžařské. Město a okolí byly vyhlášeny Přírodním parkem Přebuz o rozloze 9859 hektarů. Jeho součástí je národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště, která zahrnuje i území již bývalých národních přírodních rezervací Velké jeřábí jezero a Velký močál. Dalšími maloplošnými chráněnými územími jsou přírodní památky Přebuzské vřesoviště a Rašeliniště Haar. Na území rezervace se nachází mnoho ohrožených druhů vážek, motýlů, brouků a ptáků, například ťuhýk šedý, bekasin otavní, chřástal polní, tetřev hlušec nebo tetřívek obecný.

Tato úchvatná a téměř nedotčená panenská krajina města Přebuzi a jeho okolí má tak každému opravdu co nabídnout.

https://www.youtube.com/watch?v=glCvWN7rzTY

Související články

Další články

Zavří­t reklamu