válkaČeskoslovenskoobjevy

Nedostatek spánku způsobuje, že mozek začne sám sebe požírat

Nedostatek spánku způsobuje, že mozek začne sám sebe požírat
Zdroj: sciencealert.com

Během spánku se mozek zbavuje toxických vedlejších produktů mozkové činnosti, a proto je třeba spát dostatečné množství hodin. Jak ale vědci zjistili v nedávné studii, k podobnému procesu dochází i při spánkové deprivaci, jen s malým rozdílem - mozek odstraňuje i neškodné neurony, a doslova tak požírá sám sebe.

Simona Knotkova 29. března 2019

Neurony v našem mozku jsou neustále obnovovány dvěma druhy gliových buněk. Mikroglie se díky schopnosti fagocytózy starají o odklízení starých a opotřebovaných buněk. Astroglie (nebo též astrocyty) mají za úkol redukovat počet nadbytečných neuronových propojení (synapsí) a obnovovat neuronovou síť. K těmto procesům dochází během spánku, což je i jeden z hlavních důvodů, proč je dostatečný odpočinek v našem životě tak důležitý.

Jak ale nyní zjistili vědci z polytechnické univerzity v italské Anconě, k činnosti gliových buněk dochází i v případě spánkové deprivace. Nastává ale opačný efekt; podpůrné buňky neuronů jsou až příliš aktivní a zbavují se i částí mozku, kterých je třeba pro jeho správnou funkci. Jinými slovy – mozek požírá sám sebe.

Tým vedený neurovědcem Michelem Bellesim přišel k podobnému závěru pomocí experimentu na myších. Jedné skupince hlodavců byl dopřán spánek v rozmezí šesti až osmi hodin, druhá byla pravidelně probouzena, třetí byla po dobu osmi hodin udržována vzhůru a poslední byla bez spánku celých pět dní. Badatelé následně poměřili, jak moc byly jejich astroglie aktivní.

Zatímco u prvních dvou skupinek byla činnost buněk v normě, u myší s nedostatkem spánku došlo k zajímavému zvratu. Astroglie zvýšily svou činnost až do bodu, kdy začaly požírat části synapsí stejným způsobem, jakým se mikroglie zbavují neuronového odpadu. Tomuto procesu říkáme astrocytická fagocytóza. Jako hlavní problém ale vědci vidí zvýšenou činnost mikroglií. Tento jev bývá totiž spojený s Alzheimerovou nemocí a dalšími neurodegenerativními chorobami.

To by mohlo také vysvětlovat skutečnost, proč se počet jedinců s Alzheimerem od roku 1999 zvýšil o 50 %. Lidé stále víc pracují a dávají přednost kariéře před zdravím, což způsobuje právě nárůst jedinců se spánkovou deprivací.

Celá studie byla publikována v Journal of Neuroscience.

Další články

Zavří­t reklamu