Když zavládl hlad a nedostatek potravy, neandrtálci obrátili své kameny jeden proti druhému.

Když zavládl hlad a nedostatek potravy, neandrtálci obrátili své kameny jeden proti druhému. | zdroj: livescience.com


Neandrtálci se kvůli klimatickým změnám uchylovali ke kanibalismu

TÉMATA: pravěk | neandrtálci | archeologie

user-avatar

Tomáš Chalupa

18. 04. 2020 | 09:30

Před 100 tisíci lety bylo šest neandrtálců žijících na území dnešní Francie pozřeno jinými neandrtálci. O tomto incidentu, při kterém zemřely také dvě děti, vědci ví už od 90. let. Ale až nyní našli vysvětlení, proč se neandrtálci uchýlili ke kanibalismu. Na vině byly globální klimatické změny.

Vědci vůbec poprvé napsali studii o tom, proč se neandrtálci (a nebyl to pouze tento jeden výše popsaný případ) uchylovali ke kanibalismu. Globální oteplování, které v té době nastalo, mělo za výsledek vyhynutí mnoha druhů, kterými se neandrtálci živili.

Vědci rozborem půdy přímo z místa, kde byly nalezeny kosti oněch snězených neandrtálců, zjistili, že Země byla v těch dobách mnohem teplejší, než jsme se doposud domnívali. Navíc změna od chladného vlhkého podnebí k velmi teplému proběhla velmi rychle, takže místní ekosystémy zažily šok a mnohé druhy to nepřežily. „K oteplení došlo během několika málo generací,“ píše se ve studii zveřejněné v časopise Cosmos.

Na kanibalismus se nemůžeme dívat jako na nedostatek lidskosti nebo nějakou bestialitu neandrtálců, ale šlo o adaptaci na rychle se zhoršující životní podmínky a hrozbu hladomoru. Kanibalismus nebyl výsadou jen neandrtálců, uchylovali se k němu i lidé a jejich předkové už od paleolitu až do doby bronzové. Docházelo k tomu v extrémních situacích a při naprostém nedostatku potravy. Je to pochopitelné a svým způsobem je to dobře. Kdyby tehdejší předchůdci lidí vyhynuli, nebyli bychom tu dnes ani my.

user-avatar

Tomáš Chalupa

18. 04. 2020 | 09:30

Zavří­t reklamu