válkaČeskoslovenskoobjevy

Navzdory komunistům trampové založili v údolí říčky Šembery Spojené osady

Navzdory komunistům trampové založili v údolí říčky Šembery Spojené osady
Zdroj: souk32.webnode.cz
+ 8 fotek+ 9 fotek

Nedaleko obce Kozojed se v malebném údolí říčky Šembery objevili první trampové v roce 1925 a začali zde budovat trampské osady, které pojmenovali Colorado a Kansas. Pod vlivem románů Jacka Londona a Karla Maye proměnili kaňon Šembery na Divoký západ, kde mohli zažívat pocit svobody a dobrodružství. Třebaže stoupenci Gottwalda a Stalina trampské hnutí po válce potírali, v roce 1948 vznikly Spojené osady údolí Kozojedského.

Václav Pokorný 31. července 2018

Po skončení první světové války se romantická zákoutí mnohých českých řek stala centrem desítek trampských osad. Pozornosti trampů tak neuniklo ani divoké údolí řeky Šembery plné balvanů, připomínající na horním toku u obce Kozojedy šumavskou Vydru.

První trampové se v kozojedském údolí objevili v roce 1925. Rekrutovali se z řad skautů, kterým na skautském hnutí vadila přílišná disciplinovanost a řád. Trampové tak byli od samého začátku nejen milovníci přírody, romantici, ale především volnomyšlenkáři.

Z Prahy vyráželi v celých skupinách vlakem, buď do Říčan nebo do Českého Brodu, a pak pokračovali většinou pěšky přes vesnice až do údolí Šembery.

Nejprve přespávali pod širákem nebo pod provizorním přístřeškem a později také pod stanem. Velmi oblíbeným místem trampů byl i skalní převis zvaný jeskyně Sing-sing. První dřevěné chaty si trampové postavili v roce 1929 a osady, které v Kozojedském údolí vznikly, pojmenovali Colorado a Kansas.

Táborový život byl plný kamarádství, hrál se volejbal, pěstovala se lukostřelba, mazal mariáš. Tehdejší dobrodružný život zdejšího údolí se stal také námětem knihy Nové pověsti české aneb Dobrodružství šesti trampů autorů Vlastimila Rady a Jaroslava Žáka, která vyšla v roce 1933. Příběhy jsou sice situovány na Vltavu, ale čtenářům věci znalým podobnost s Kozojedským údolím zajisté neunikla.

Po druhé světové válce v roce 1948, i přes nelibost stoupenců komunistického režimu, založili místní trampové Spojené osady údolí Kozojedského (S.O.Ú.K). Nakoupili sportovní náčiní, vybudovali hřiště na nohejbal a rozhodli se, že si postaví osadní chatu, kde by se mohli všichni scházet a mohli si v ní uložit sportovní náčiní a další společný majetek. Složili se na něj všichni osadníci a navíc využili i finance získané pořádáním tanečních zábav v kozojedském hostinci U Heřmanů. Slavnostní otevření osadní chaty a její předání osadníkům S.O.Ú.K. proběhlo 5. července roku 1952. Od té doby slouží osadníkům dodnes a vlajka, kterou v květnu 1955 ušily osadní ženy, je jejím poznávacím znamením a symbolem.

Od svého založení jsou Spojené osady údolí Kozojedského významným místním organizátorem kultury. Pořádají dětské dny a maškarády, velikonoční pomlázky, sportovní turnaje, potlachy a plno dalších akcí.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu