válkaČeskoslovenskoobjevy

Našli kostru posledního Trójana. Co odhalila o Homérově bájném městě?

Našli kostru posledního Trójana. Co odhalila o Homérově bájném městě?
Zdroj: ancientpages.com
+ 9 fotek+ 10 fotek

4000 let staré město Troja je jedním z nejslavnějších archeologických areálů na světě. Je známé hlavně díky Homérově Iliadě, hrdinskému eposu o téměř desetileté Trójské válce. Zda k této válce opravdu došlo a jestli je naleziště na pahorku Hisarlik opravdu totožné s Homérovým bájným městem Ilios, zůstává stále předmětem debat.

Yvonne Pokorná 2. února 2019

Dlouhá léta se tradovalo, že Troju zničili staří Řekové, nedávné nálezy však nabízejí odlišnou verzi této historie. Troja byla zničena ve své historii hned několikrát, vždy ji ale její obyvatelé zase postavili.

Jak vykopávky odhalily, místo bylo osídleno v průběhu několika tisíciletí. Nejstarší vrstva spadá již do pozdního neolitu (2. poloviny 4. tisíciletí př. n. l.), nejmladší do doby římského císařství.

V roce 500 Tróju zasáhla dvě ničivá zemětřesení. Poničila město do té míry, že jej místní obyvatelé raději opustili.

Jenže jak ukazují poslední výzkumy, ještě od 11. až do poloviny 13. století (v takzvané byzantské době) zde existovalo osídlení. Svědčí o tom nedávný nález kostry muže nazývaného Posledním Trojanem, jenž právě žil ve 13. století.

Hřbitov, kde byly jeho ostatky vykopány, odkryly řadu dalších artefaktů nejen z helénistického období, ale i pozdní doby bronzové.

Vědci doufají, že se dostanou ještě do hlubších vrstev a objeví i starší artefakty.

To, co zde zatím našli, je vede k přesvědčení, že areál dříve sloužil k religiózním praktikám. Je možné, že bylo posvátným místem, podobně jako již dříve odkrytá Západní svatyně nebo Athénin chrám.

“Možná v nadcházející sezóně objevíme další svatyni,” slibuje si šéf vykopávek v Troji Rüstern Aslan. Podle něj mohla Troja být kdysi náboženským střediskem.

Další články

Zavří­t reklamu