Winston Churchill byl velmi zapálený do vědy, zajímal se o vesmír a věřil v mimozemské civilizace.

Winston Churchill byl velmi zapálený do vědy, zajímal se o vesmír a věřil v mimozemské civilizace. | zdroj: mysteriousuniverse.org


Našla se ztracená esej o vesmíru a mimozemšťanech, napsal ji Winston Churchill

TÉMATA: churchill | věda | vesmír

user-avatar

Tomáš Chalupa

6. 03. 2017 | 14:22

Jaký měl Winston Churchill názor na vesmír, mimozemský život a možnost doletět k jiným planetám? Donedávna se o tomto segmentu jeho života netušilo vůbec nic. Ale nově nalezená Churchillova esej ukázala, jak o těchto věcech britský premiér uvažoval.

"Jsem opravdu ohromený pokrokem, který naše civilizace učinila, takže jsem připraven uvažovat o tom, že jsme jen jedním bodem ve vesmíru, který obsahuje mnoho různých živých a myslících bytostí. Anebo jsme nejvyšší úroveň mentálního a fyzického vývoje, který se kdy objevil v širém vesmíru," napsal Churchill a shrnul tím v podstatě dva hlavní přístupy k existenci lidstva ve vesmíru. Buď jsme sami a jsme tím pádem jedineční, anebo jsme jedni z mnoha. 

Esej se našla mezi horou nevytříděných dokumentů a zápisků, které Churchill sepsal a které byly uloženy v Churchillově národním muzeu. Esej je součástí korespondence, kterou Churchill vedl s izraelským astrofyzikem Mariem Liviem. Livio byl překvapen, že Churchill má velký zájem o vesmír a uvažuje o mimozemském životě. Churchill byl podle něho vyznavačem jak Darwina, tak H. G. Wellse. 

Churchill byl ve svých názorech velmi moderní a pokrokový. Například předpokládal, že kolem hvězd musí existovat určitá zóna, která bude vhodná pro život. Dnes se tato zóna nazývá Goldilockova obyvatelná zóna nebo také Zóna života. Prorokoval, že jednou lidstvo dokážel doletět k Měsíci a na Venuši. Zajímavé také je, že Churchill se sice velmi zaobíral vědeckými otázkami, ale vždy do nich promítal lidské hodnoty a humanismus. 

 

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

6. 03. 2017 | 14:22

Zavří­t reklamu