Rozdíl mezi uzavřeným a otevřeným univerzem je zřejmý.

Rozdíl mezi uzavřeným a otevřeným univerzem je zřejmý. | zdroj: livescience.com


Naše univerzum je možná smyčka, říká nová teorie

TÉMATA: vesmír | teorie | kosmologie | fyzika

user-avatar

Tomáš Chalupa

5. 01. 2020 | 11:30

Všechno, co jsme si mysleli o vesmíru, tedy přesněji jeho tvaru, bylo možná špatně. Náš vesmír měl být rovný asi jako peřina natažená na posteli. Jenže co když není rovný, ale zahnutý a jeho konce se nakonec někde dotýkají? Pak je vše jinak, než jsme si mysleli.

Vědci už se dlouho zabývají studiem tzv. kosmického mikrovlnného pozadí (CMB – Cosmic Microwave Backround), protože v něm vidí jakýsi pozůstatek dávného velkého třesku. Jenže v roce 2018 se objevila právě při výzkumu CMB data, která ukazují na to, že s naším vesmírem je cosi jinak.

Vesmír je možná mírně zakřiven. To vůbec nehraje roli pro takové věci, jako je lidský život, planeta Země, naše Sluneční soustava nebo celá Mléčná dráha. V takových fenoménech se tato skutečnost  vůbec neprojevuje. Ale pokud se na věc podíváme z pořádného nadhledu, pak pokud poletíme mimo galaxii někam do temných hlubin vesmíru, mohlo by se nám stát, že se jednou ocitneme na stejném místě, ze kterého jsme vystartovali.

V kosmologii se tomuto konceptu říká teorie uzavřeného vesmíru. Vesmír není nekonečný, protože má tvar jakési smyčky a nelze jej opustit ani se dostat na jeho konec, protože žádný nemá. Tato teorie není nijak nová, ale byla považována za mylnou až do zveřejnění dat z výzkumu CMB z roku 2018, který naopak tuto teorii podporoval.

I v případě uzavřeného vesmíru ale stále mluvíme o tom, že se vesmír rozšiřuje. Dá se přirovnat k horkovzdušnému balonu, do kterého se stále přifukuje horký vzduch a on zvětšuje svůj objem i plochu. Přesto zůstává stále uzavřený.

Pokud by se teorie uzavřeného vesmíru ukázala jako platná, bylo by nutné překopat a přehodnotit velké množství jiných teorií, podívat se na mnohá již interpretovaná data nově a celkově by to znamenalo velký zásah do současného vědění o vesmíru. Proto se dá předpokládat, že případné přijetí této teorie rozhodně nepřijde zítra ani za týden, a bude nutné ještě mnoho dalších měření a výzkumů, než se tato teorie prosadí.

user-avatar

Tomáš Chalupa

5. 01. 2020 | 11:30

Zavří­t reklamu