válkaČeskoslovenskoobjevy

NASA navrhuje, abychom měli protokoly pro případ setkání s mimozemšťany

NASA navrhuje, abychom měli protokoly pro případ setkání s mimozemšťany
Zdroj: Wikimedia Commons

Otázka, zda nejsme ve vesmíru sami, stále zaměstnává lidskou mysl. Jenže jaký bude onen nalezený jiný život? Bude velmi jednoduchý, nebo vyspělý? Budeme ho vůbec schopni rozpoznat, protože se od nás může velmi lišit? Ze všech těchto důvodů vědci NASA navrhují, aby se svět dohodl na přístupu, jakým způsobem oznámíme jakýkoli budoucí objev, který může, ale nemusí být mimozemským životem, aby se minimalizovala případná nedorozumění.

Tomáš Chalupa 1. listopadu 2021

Zaprvé je důležité si uvědomit, že bychom neměli spoléhat na to, že najdeme něco, co je jednoznačně život. Nemusí se objevit v podobě malých zelených mužíčků nebo ET či dokonce Gonza. Mnohem pravděpodobnější je, že stopy života, které bychom mohli pozorovat, by poskytly vzrušující, ale zdaleka ne jistý výsledek. Jakékoli důkazy bude třeba prověřit, zkontrolovat a znovu překontrolovat, což může trvat velmi dlouho. Z tohoto důvodu je důležité mít k dispozici rámec, jak takový objev zprostředkovat, aby se zabránilo tomu, že se jakékoli výsledky budou považovat za něco víc, než ve skutečnosti znamenají.

V článku publikovaném v časopise Nature vědci z NASA hovoří o potřebě metodického přístupu a o tom, jak bude prospěšné mít něco připraveného ještě předtím, než se objeví nějaké věrohodné objevy vesmírného života. „Naše generace by reálně mohla být tou, která objeví důkazy o životě mimo Zemi. S tímto výsadním potenciálem přichází i odpovědnost,“ píše se v článku.

Vědci mavrhli dokonce možnou stupnici nazvanou CoLD neboli stupnice důvěryhodnosti detekce života. Má sedm stupňů, aby bylo jisté, že to, co vidíme, je nepochybně život. Úroveň 1 je detekce signálu, který by mohl být biologický. Dalším stupněm je vyloučení jakékoli lidské nebo pozemské kontaminace. Další dvě úrovně se zaměřují na ujištění, že se jedná o biologickou událost, a ne o chemickou událost nesouvisející s životem. Dostat se na úroveň 3 vyžaduje prokázat, že biologický zdroj může produkovat signály, a úroveň 4 vyžaduje vyloučit všechny nebiologické zdroje v daném prostředí.

Úrovně 5 je dosaženo, když je zjištěn další nezávislý biologický signál. Úrovně 6 je dosaženo, když jsou vyloučeny všechny alternativní hypotézy oznámené po první detekci. A konečně úroveň 7 je nezávislé potvrzení dalších biologických projevů.

Použití stupnice CoLD na známé příklady je vlastně dává do lepšího kontextu.Velmi známý 4,5 miliardy let starý marťanský meteorit ALH84001, který by mohl mít v sobě důkazy dávných životních procesů, dosahuje maximálně úrovně 3.

Otázka „Je to důkaz života? Ano, nebo ne?“ již není tím správným typem otázky, tvrdí vědci. Tak důležité téma potřebuje více nuancí.

„Využití tohoto potenciálu vyžaduje dialog na úrovni komunity mezi vědci, technology a médii, aby se dohodli na objektivních standardech důkazů života a nejlepších postupech pro sdělování těchto důkazů. Pokud tak učiníme před zveřejněním výsledků detekce života, a nikoli v reakci na konkrétní nález, umožníme nezaujatější, objektivnější a širší zpracování tématu a zajistíme, že jeho obal podpoří jasné pochopení širokou veřejností. Účelem této Perspektivy je vyzvat k takovému dialogu a navrhnout návrh rámce a souboru úvah, které by měly být podnětem k diskusi,“ píší autoři.

Stupnice CoLD nemusí být tou, na které se celosvětová vědecká komunita usadí, ale rámec, který by umožnil dohodnout se na tom, co se bude považovat za důkaz života jinde ve vesmíru a jak o něm nejlépe informovat, by diskusi jistě prospěl.

Další články

Zavří­t reklamu