válkaČeskoslovenskoobjevy

Náš vesmír sedí na bublině, která míří do vyšší dimenze

To, že náš pozorovatelný vesmír čím dál rychleji expanduje, je známo už dvacet let. Vysvětluje se to působením takzvané “temné energie”, která svou odpudivou silou vládne celému vesmíru a odtlačuje galaxie od sebe čím dál tím vyšší rychlostí. Co je podstatou této energie, se však zatím neví.

Dlouho se doufalo, že odpověď přinese teorie strun. Podle té stavebními kameny přírody nejsou částice s nulovými rozměry, nýbrž jednorozměrné struny, které vibrují různými způsoby, odpovídajícími různým druhům částic. Veškeré interakce tak probíhají na bázi spojování a rozpojování těchto strun. Teorie rovněž předpokládá existenci deseti a více prostorových dimenzí – tedy vedle tří prostorových dimenzí a jedné časové, které běžně vnímáme, ještě mnoho dalších neviditelných, které jsou pevně svinuty do miniaturního prostoru.

Strunové teorie ale čelí kritice z mnoha různých stran, a někteří fyzici rádi zdůrazňují, že žádný z modelů, který vycházel ze strunových teorií, se zatím neukázal jako životaschopný.

„Je stále jasnější, že modely, které byly doposud navrženy v teorii strun pro popis temné energie, trpí matematickými problémy,“ sdělil webu LifeScience Ulf Danielsson z univerzity v Uppsale. Podle něj je hlavním problémem to, že rovnice teorie strun říkají, že jakýkoliv vesmír, který by obsahoval onu verzi temné energie, by se musel rychle rozpadnout a zmizet. Se svými kolegy proto vytvořili nový model, ve kterém je tato energie ve skutečnosti hnací silou pro rozpínání bublin z mnoha dimenzí.

“Žijeme na hranici jedné z těchto rozpínajících se bublin a temná energie je… vyvolána jemným způsobem skrze souhru mezi stěnami bublin, na kterých žijeme, a vyššími dimenzemi,“ vysvětluje vědec.

Jinými slovy náš známý vesmír není nic více než malým kouskem usazeným na okraji bubliny, něco jako pěna na hřebeni mořské vlny. A takových bublin je více a každá z nich nese další vesmír.

Velký třesk související se vznikem našeho vesmíru byl tedy momentem, kdy ona bublina začala expandovat. Částice v našem vesmíru jsou jednoduše koncové body strun, které se rozšiřují do dalších dimenzí.

Model vědců z Uppsaly tak přináší nový, odlišný obraz o stvoření a budoucím osudu našeho vesmíru a současně také může vydláždit cestu novým metodám testování teorie strun.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu