válkaČeskoslovenskoobjevy

Náš vesmír má svůj zrcadlový obraz, který existoval před Velkým třeskem

Náš vesmír má svůj zrcadlový obraz, který existoval před Velkým třeskem
Zdroj: shutterstock.com
+ 4 fotky+ 5 fotek

Jako se hora odráží na hladině jezera, má možná i náš vesmír svůj dokonalý zrcadlový obraz. K tomuto závěru došel tým kanadských vědců ve snaze přijít s jednodušším vysvětlením vesmíru a toho, co následovalo po Velkém třesku.

Yvonne Pokorná 20. června 2019

Velký třesk nevedl jen ke vzniku nám známého vesmíru, ale rovněž generoval takzvaný antivesmír, který se táhl zpátky v čase a byl složen z antihmoty, druhu hmoty skládající se z antičástic. Tento zrcadlový obraz má všechny vlastnosti našeho vesmíru, jen obráceně: místo pozitivně nabitých částic negativní, co je nahoře, je dole, co je vlevo, je vpravo. Čas zde běží pozpátku.

“Místo tvrzení, že před Velkým třeskem tu byl jiný vesmír, my říkáme, že ve skutečnosti jde o obraz toho vesmíru, který následoval po třesku,” sdělil webu Live Science jeden z autorů studie Neil Turok.

Představme si, jak vypadá takové rozbíjení vejce v antivesmíru. Zaprvé by bylo zcela vytvořené z negativně nabitých antiprotonů a pozitivně nabitých antielektronů. Za druhé, z hlediska naší časové perspektivy by se děj odvíjel tak, že rozkleplý žloutek s bílkem by se vrátily do rozbité skořápky, skořápka by se zacelila a nerozbité vejce by bylo vyneseno do vejcovodu a odkud by jako vajíčko putovalo do vaječníku slepice. Stejně tak by vesmír postupoval od rozpínání směrem ven zpět ke svému počátečnímu bodu, kdy explodoval.

Oba vesmíry vznikly za Velkého třesku a simultánně explodovaly nazpět i vpřed v čase. Tato teorie podle kanadských vědců má řadu výhod. S její pomocí bude možné vysvětlit jiný zapeklitý kosmologický problém – existenci takzvané temné hmoty, která tvoří většinu vesmíru, ale je neviditelná a nedetekovatelná. Nově překládaný model univerza konstatuje, že tato veškerá nepostižitelná masa temné hmoty by mohla být vyplněna nepolapitelnými sterilními neutriny, které by měly hmotnost asi 500 milionkrát větší než proton. Je zajímavé, že toto číslo by korespondovalo s některými anomálními detekcemi, které zachytila observatoř ANITA na Antarktidě.

Další výhodou této teorie je to, že umožňuje vysvětlit několik komplikací spojených s obdobím rychlé expanze hned po Velkém třesku, aniž by bylo nutno vymýšlet nové částice a fyzikální jevy, které však zůstávají jen v rovině teorií. Naopak zrcadlový model vesmíru, který je založen na známých částicích a polích, bude možné podle kanadských vědců testovat a ověřit, zda je správný. Model například předpovídá, že ta nejlehčí neutrina jsou skutečně zcela nehmotná. Pokud se prokáže jeho správnost, možná to přetvoří náš pohled na vesmír.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu