Pro mnoho rodičů je tabu přiznat okolí, že narození dítěte psychicky nezvládají.

Pro mnoho rodičů je tabu přiznat okolí, že narození dítěte psychicky nezvládají. | zdroj: vice.com


Narození dítěte zhoršuje kvalitu duševního zdraví, zjistila studie

TÉMATA: děti | rodina | psychika

user-avatar

Simona Knotková

14. 10. 2017 | 12:00

Narození dítěte patří k nejradostnějším událostem života. Podle vědců je velká část novorodičů ale nešťastná a trpí zhoršenou kvalitou života.

Problematikou se zabývali vědci v čele s kanadskou demografkou Rachel Margolis. Konkrétně se zaměřili na Němce, kteří nedávno překonali Japonce a stali se národem s nejmenší porodností.

Výzkum odhalil, že zatímco před narozením dítěte si většina Němců přeje v průměru dvě děti, po porodu se toto číslo redukuje na jedno a půl.

Respondenti byli dále dotazovaní na duševní pohodu tři roky před dítětem a dva roky po něm. Sesbíraná data ukázala jasný propad v náladě po porodu.

Také jiná studie publikovaná v The Washington Post poukazuje na zhoršení mentálního zdraví u nových rodičů. Zkoumané objekty měly různé životní události obodovat na stupnici od jedné do desíti podle radosti, které v nich vyvolaly. Zatímco s rozvodem klesala hodnota o 0,6, s narozením dítěte to bylo až o 1,6.

Smutek spojený s dítětem se podle výzkumu dá rozdělit do tří kategorií – první dvě zahrnují problémy s těhotenstvím (neschopnost počít dítě, zvracení, změna nálad), třetí se týká období po narození dítěte spojeného s depresemi, domácí izolací a někdy i rozpadem vztahu.

Aby však celá studie nevyznívala jenom negativně; po prvních těžkých rocích se míra štěstí naopak zvyšuje.

user-avatar

Simona Knotková

14. 10. 2017 | 12:00

Zavří­t reklamu